F.v. Svein Eriksson (Norcem) (jurymedlem), Svein Lovberg (Spenncon), Ola Gamkinn (Spenncon) ,Gunnar Ola Haugaa (Spenncon), Arve Brekkhus (Byggeindustrien/bygg.no) (jurymedlem) og John-Erik Reiersen (Betongelementforeningen (Jurymedlem). (Foto: Nini Mollatt)

Spenncon AS Hønefoss årets betongelementfabrikk

Spenncon AS Hønefoss er kåret til årets betongelementfabrikk 2015. Entusiasme, initiativ, ansvar og fremtidstro er nøkkelordene i juryens begrunnelse.

- For året 2015 ønsker juryen å fremheve en bedrift som har vært gjennom endringsprosesser og samtidig tatt vare på menneskene i bedriften ved å bygge kunnskap og en god sikkerhetskultur. Juryen ønsket å finne en bedrift som har gjennomgått endringer i verdikjeden og vist evne til å utnytte rammevilkårene i byggenæringen slik at bedriftens posisjon styrkes. Norske betongelementprodusenter har stor endringsevne, og tilpasser seg raskt skiftningene i byggenæringen, likevel trer enkelte bedrifter tydeligere frem enn andre, særlig betongelementprodusenten som blir årets betongelementfabrikk 2015, heter det i en uttalelse fra juryen.

- Spenncon AS Hønefoss har fornyet seg kontinuerlig, den har vært berørt av oppturene og nedturene i byggenæringen og likevel stått frem som en bauta for bransjen. Fabrikken fornyer seg ved å bygge nye og effektive produksjonslinjer og viser samfunnsansvar ved å satse på løsninger som gir miljøgevinster, mer enn 90 prosent av vrakproduksjonen resirkuleres og gjenbrukes. Store deler av den tekniske litteraturen som bransjen nyter godt av har sitt tidlige utspring fra miljøet ved fabrikken og konsernet som den er en del av. Fabrikken er fremdeles sterkt involvert ved å sette agenda for bransjens HMS-arbeid, utvikling av veiledere og håndbøker og for videreutvikling av bransjen. Bedriften har en svært god kultur for kompetansebygging og sikkerhet i alle deler av verdikjeden, dette har resultert i kraftig forbedret produktivitet og betydelig redusert skadefrekvens de senere årene. Alle ansatte gjennomgår 40 timers HMS-grunnkurs, sammen med mange andre målrettede tiltak bidrar dette til høy skår på trivsel og samhandling på fabrikken. Bedriften har et nært samarbeide med den lokale videregående skolen, og har et stort antall lærlinger. Fabrikken har likevel en målsetting om å øke antallet læreplasser fremover, bedriften tar altså ansvar for kompetansebygging nå og for fremtiden. Fabrikken som får æresbevisningen ble etablert i juni 1961, fra 1969 ble virksomheten utvidet ved nyetableringer og oppkjøp slik at fabrikken i dag er del av et landsdekkende konsern som opererer i alle deler av markedet, utdyper juryen.

Æresbevisningen Årets Betongelementfabrikk har blitt tildelt en av BEFs tilsluttede fabrikker siden 1994, i år tildeles den for tjuetredje gang.

Juryen har bestått av: Svein Eriksson (Norcem), Arve Brekkhus (Byggeindustrien/bygg.no) og John-Erik Reiersen (Betongelementforeningen)