Pirsenteret er det største bygget til E. C. Dahls eiendom. Foto: Elin Iversen

Sparte millioner på smartere energibruk

Høsten 2012 bestemte E. C. Dahls Eiendom i Trondheim seg for å iverksette et program for å redusere energibruken i sine eiendommer. Det sparer dem for 7,5 millioner hvert år.

Eiendommene inkluderer rundt 35 næringsbygg og kjøpesentra, og omfatter hele 150.000 kvadratmeter.
– Vi ville ganske enkelt bli flinkere på energisparing, sier Svein Erik Nordbotten, administrerende direktør i E. C. Dahls Eiendom.
Eiendomsselskapets strømsparende innsats har ført til en nominasjon til den nye prisen LOS Energy Award. Målet med prisen er å settes fokus på hvor viktig det er å ha et bevisst forhold til hvor mye strøm som brukes.

Driftere er nøkkelen
Forbruket ved starten av prosjektet var på totalt 36 GWh, som tilsvarer 25 millioner kroner per år. Det ble førstgjennomført en grundig energikartlegging av eiendommene og iverksatt en systematisk og aktiv energioppfølging på ukentlig basis.
– Driftsorganisasjonen er en nøkkelressurs for å lykkes med energisparing. De har høy kompetanse og god kjennskap til leietakerne og byggene, med deres tekniske anlegg og styringssystem, sier Jørgen Arentz i Entro, som har vært konsulent på oppdraget. Det har vært stort fokus på involvering av driftsorganisasjonen, og en kontinuerlig kompetanseøkning og fokusendring gjennom blant annet driftssamlinger og tilstedeværelse ute på byggene.
– Satsingen på økt kompetanse har vært viktig for å generere gode resultater, sier Arentz.
En rekke driftsoptimaliseringstiltak ble og blir kontinuerlig gjennomført med involvering av driftsorganisasjonen.

Rimeligere for leietakere
Siden tiltakene ble satt i gang i 2013 har verdien av energireduksjonen nådd over 10 millioner kroner. Med en Enova-støtte på over 2,5 millioner er de totale prosjektinntektene på omtrent 13 millioner kroner.
Investeringer i fysiske tiltak og Entros innsats har kostet 13,5 millioner kroner. 2,5 år inn i prosjektperioden på 4 år er det en årlig reduksjon på i overkant av 20 prosent. Målet for prosjektet var 20 prosent reduksjon på 4 år. I prosjektet er målet nå 30 prosent i reduksjon. Når prosjektet er over om 1,5 år vil det bli en besparelse på hele 10,8 GWh. For E. C. Dahls Eiendom betyr dette 7,5 millioner kroner spart hvert år, hovedsakelig for kundene deres.
– Det er våre driftsleder, under Entros motivasjon og ledelse, som har skapt besparelsene. For våre leietakere betyr dette rimeligere og mer miljøvennlige bygg, sier Svein Erik Nordbotten i E. C. Dahls Eiendom.

Nominert til pris
E. C. Dahls innsats har ført til en nominasjon til LOS Energy Award, som deles ut under LOS Energy Day i Oslo 18. november.
– E. C. Dahls er et veldig gjort eksempel på de resultatene man kan oppnå bare man har fokus på oppgaven, sier administrerende direktør Anders Gaudestad i LOS AS, som står bak prisen.
Han mener de aller fleste større bedrifter og kommuner kan spare store beløp på et mer effektivt strømforbruk, og synes de som gjør en innsats fortjener mer oppmerksomhet.
– Å ta styring på strømforbruket sitt er som regel utelukkende positivt for både miljøet og økonomien, sier Gaudestad, som håper prisen kan inspirere flere til å sette i gang energisparende tiltak.