Spår dramatisk økning av stormflo og oversvømmelser langs kysten

Hyppigheten av oversvømmelser ved stormflo vil øke kraftig i byer som Bergen og Stavanger utover dette århundret, ifølge en ny rapport.

– Vi kan vente at oversvømmelser som før bare skjedde hvert 200. år, vil inntreffe årlig i byer som Bergen og Stavanger i de siste tiårene av dette århundret. Nivået på stormfloene vil bli høyere. Dette vil øke risikoen for oversvømmelser og skader, sier forsker Jan Even Øie Nilsen til Bergens Tidende og Sysla Grønn.

Han baserer spådommene sine på en ny rapport om havstigning og stormflonivåer som legges fram onsdag.

Ifølge studien, som er utført av forskere ved Kartverket og Nansensenteret/Bjerknessenteret i Bergen, vil risikoen for oversvømmelser ved stormflo øke over hele landet.

Verst utsatt av de store byene er Bergen og Stavanger.

I Bergen vil den generelle havnivåstigningen kunne bli mellom 30 cm og 80 cm i år 2100 hvis den nåværende takten i de globale klimagassutslippene fortsetter, har forskerne regnet ut.