Ketil Solvik-Olsen

Solvik-Olsen: Viktig å få en avklaring om Oslofjordtunnelen før sommeren

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener Stortinget før sommeren må avgjøre om Oslofjordtunnelen skal få nytt tunnelløp eller om det skal bygges bro.

– Jeg mener det er viktig at man får klargjort dette når Nasjonal Transportplan (NTP) skal behandles. For selv om det skal bygges et nytt tunnelløp, så vet vi at det er mye arbeid som skal gjøres før det. Du skal tegne, du skal prosjektere, du skal ha ut kontrakter, og så skal man sette spaden i jorda. Hvis man ikke tar en beslutning nå, betyr det at det vil ta mye mer tid før man i det hele tatt kommer i gang med prosessen, sier Solvik-Olsen til NTB.

I NTP har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp. Selv om prosjekteringen er kommet langt, er altså endelig valg av løsning ikke tatt. Et alternativ er stenging av Oslofjordtunnelen og isteden ny bruforbindelse mellom Frogn og Røyken via Håøya. Dette er imidlertid en løsning som vil koste mye mer, og som vil ta mye lenger tid å få på plass.

– Det at vi har lagt inn penger, viser jo at det vi har i dag, ikke er godt nok. Det er litt ulike syn mellom dem som mener at tidsaspektet er så viktig at vi må få fikset tunnelen, mens andre mener at risikoen ikke er så stor, og at vi kan vente på en bro, sier statsråden.