Asbjørn Vennebo, konsernsjef i Dahl Optimera. Foto: Per Kristian Lie Lowe

Asbjørn Vennebo, konsernsjef i Dahl Optimera. Foto: Per Kristian Lie Lowe

Solid 2021 for Dahl Optimera Norge

Dahl Optimera Norge kan se tilbake på et solid fjorår ved vekst både på topp- og bunnlinje.

Brødrene Dahl og Optimera samordnet i 2020 sin konsernledelse og sine støttefunksjoner i det nye selskapet Dahl Optimera Norge AS. Dette ble gjort for å realisere stordriftsfordeler, samt styrke satsingen innenfor digitalisering, logistikk og bærekraft. De operative delene av selskapene ble videreført som tidligere gjennom Brødrene Dahl, Optimera, Ventistål og Flisekompaniet.

Som distributør og tjenesteleverandør mot byggenæringen i 2021, ble året preget av usikkerhet rundt varetilgang og prisendringer. Igangsatte byggeprosjekter gikk for full kapasitet, men enkelte nye prosjekter fikk utsatt sin igangsetting. Ved utgangen av året ble det registrert en tydelig volumnedgang i markedet, skriver Dahl Optimera i en pressemelding.

Økte priser på trelast var en sterk bidragsyter til Optimeras salgsvekst. Brødrene Dahl, Ventistål og Flisekompaniet viser også god vekst, og samlet økte konsernet sitt salg med ti prosnet til 22,2 milliarder kroner.

- Til tross for urolige markedsvilkår, har konsernet i 2021 levert solide resultater, samtidig som vi har gjennomført betydelige strukturelle grep og investeringer for å ruste oss for fremtiden, sier Asbjørn Vennebo, konsernsjef i Dahl Optimera Norge i meldingen.

- Det har vært nedlagt en stor innsats av medarbeiderne i hele landet. Spesielt innenfor bærekraft og på digital side har vi kommet langt i å bygge fremtidsrettede strukturer som vil gi hele konsernet konkurransefortrinn i tiden som kommer, legger han til.

Salgsveksten har bidratt til styrket inntjening i alle enheter i 2021. Et samlet driftsresultat (Ebita) på 1,6 milliarder kroner utgjorde over 7 prosent av salget.