Snøhetta til Batimat

Arkitekter fra Snøhetta får en nøkkelrolle når den store byggmessen Batimat går av stabelen i Paris i november i år.

Batimat bygger på erfaringer fra foregående års messer når programmet blir fastlagt. Målet er å utvikle nye, oppdaterte temaer for det faglige programmet. Forrige gang messen ble arrangert, i 2011, deltok mer enn 6 500 personer på konferansene.

Mer enn 30 prosjekter – bransjens internasjonale flaggskip – blir presentert av arkitekter fra Frankrike, Tyskland, Spania og Storbritannia.

Det norske arkitektfirmaet Snøhetta presenterer et utvalg av sine prosjekter i et foredrag 8. november. Snøhetta har vakt stor internasjonal anerkjennelse for fremtidsrettede arbeider, der miljø, bærekraft og sosiokulturelle forutsetninger er samkjørt i utformingen av prosjektene.

Batimat arrangeres i Paris fra 4. til 8. november 2013.