Snøhetta tegner Kunsthøgskolen i Bergen

Utkastet 1.1 Promille er kåret til vinner av den begrensede plan- og designkonkurransen om nybygget for Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB).

Det er arkitektkontoret Snøhetta AS som står bak vinnerutkastet. Resultatet danner et godt grunnlag for det videre arbeidet med å samle Kunsthøgskolen i Bergen under samme tak. - Vinnerutkastet er friskt og viljesterkt, og en samstemt jury kårer 1.1 Promille som vinner av konkurransen, sier juryleder og administrerende direktør i Statsbygg Øivind Christoffersen. Hedrende omtale gis til utkastene Dreiepunktet, Benisch, Benisch & Partner (Tyskland) i samarbeid med Rambøll Norge og Pont9, Brisac Gonzalez Architects (England). Juryen har vurdert vinnerutkastet som det mest utviklingsdyktige plankonseptet av samtlige i konkurransen med tanke på brukerbehov og fleksibilitet. Det store taket åpner for ulike klimatiserte soner og uterom, både på bakkeplan og på terrasser dannet av underliggende plan. Med dette utkastet får kunsthøgskolen et samlende tak som spenner over bygningsmassen og store deler av tomten. Dette gir en spennende fjernvirkning og vil være interessant å se ned på fra fjellsiden. Juryen finner imidlertid forslaget om å strekke taket over Møllendalsveien og ned mot vannet lite realistisk. - Vi forutsetter at disse forholdene modereres og bearbeides samt at hensynet til lys og klima under taket utredes nærmere, sier Christoffersen. Juryen har hatt et spennende arbeid og anser konkurransen som vellykket. I programmet for konkurransen heter det blant annet at anlegget bør framstå som et signalbygg mot omverden og skape gode og funksjonelle fysiske rammer for studentenes og ansattes skapende arbeid. Alle de seks prosjektene som ble tatt opp til bedømming viser vilje til å skape nettopp et signalbygg som markerer skolens egenart. Utkastene viser stor spennvidde når det gjelder løsninger for området, utnyttelse av tomten, ulike planløsningsprinsipper for KHiB og ikke minst med hensyn til det arkitektoniske uttrykket. Utkastene belyser flere grunnleggende problemstillinger knyttet til utnyttelsen av området og eiendommen som vil gi føringer for det videre arbeidet. Statsbygg har gjennomført den begrensede plan- og designkonkurransen på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). Det har vært usedvanlig god oppslutning rundt konkurransen med 63 påmeldte arkitektkontor fra inn- og utland. Seks utvalgte, toneangivende arkitektkontor ble tatt opp til juryering. Den videre framdriften er avhengig av kontraktsforhandlinger med vinneren og av Stortingets bevilgninger.