Smedvig Eiendom kjøper tre nye eiendommer i Stavanger

Smedvig Eiendom satser stort på Åsen i Stavanger og har nå kjøpt tre nye eiendommer av Von Hirsch.

Kjøpet utgjør en tomtestørrelse på 21.100 kvadratmeter og 17.600 kvadratmeter bygg, som i dag er arbeidsplassen til 36 selskap.

- Vi er fornøyde med å ha kjøpt disse eiendommene. Åsen er et sentralt område med stort potensial hvor vi har et ønske om en langsiktig tilstedeværelse, sier administrerende direktør i Smedvig, Odd Torland i en pressemelding.

En del av Smedvig Eiendom sin strategi er å utvikle områder som Åsen, som Smedvig nå kaller for Site 4016. Kjøpet av disse eiendommene er et viktig ledd i denne strategien, og Smedvig Eiendom har store utbyggingsplaner.

Flere av leietakere på Åsen er innen bygg og anlegg, noe som passer perfekt for den smartklyngen Smedvig vil utvikle. Grunntanken er å skape et sterkt miljø for nytenking, utvikling og kunnskapsutveksling innen bygg- og anleggsbransjen.

- Vi ser frem til å utvikle Site 4016, og har med dette kjøpet fått muligheten til å gjøre det enda større og bedre for leietakerne. Vi har allerede vært og hilst på mange av de nye leietakerne, og gleder oss til å fortelle alle om våre planer for Åsen, sier Markedsdirektør i Smedvig Eiendom, Sjur C. Monsen.

Smedvig Eiendom har nå totalt 69 leietakere fordelt på 11 eiendommer på Åsen. Dette utgjør en total tomtestørrelse på 52.400 kvadratmeter og samlet cirka 40.000 kvadratmeter bygg.