Ill. A-LABIll. A-LABIll. A-LAB

Slik vil de bygge ut Helgelandsmoen

Eiendomsselskapet XPND inviterte tidligere i år tre arkitektkontorer til parallelloppdrag for utviklingen av Helgelandsmoen Næringspark. Nå har juryen kommet til en beslutning, og planarbeidet kan starte.

- Nivået i arkitektkonkurransen var svært høyt, og samtlige forslag ble vurdert som relevante, helhetlige og gjennomførbare. Den gjennomgående høye innsatsfaktoren gjorde juryarbeidet vanskelig. Trippel Eiendom AS har fasilitert prosessen og ledet juryarbeidet. Nå er det konkludert med at konseptet PULS! levert av arkitektkontoret A-LAB danner det beste grunnlaget i den videre prosessen med å utvikle det tradisjonsrike området, heter det i en pressemeldingen fra XPND.

Helgelandsmoen Næringspark skal omskapes fra dagens bilbaserte næringspark til et ”landsbysentrum” med hovedfokus på utvikling av næring, aktiviteter og tilbud innen blant annet helse, idrett og fritid samt lokalmat.

Den nedlagte militærleiren ble i 2004 kjøpt av syv lokale investorer, deriblant XPND, som senere stiftet Helgelandsmoen Næringspark AS. I januar 2019 kjøpte XPND ut de øvrige eierne.

- Helgelandsmoen Næringspark skal nå utvikles i tråd med eksisterende kvaliteter, identitetsskapende elementer og respekt for områdets historiske identitet og naturomgivelser, skriver utbyggeren. Næringsparken inneholder i dag cirka 50 bedrifter som til sammen sysselsetter rundt 300 personer. Målsetningen er at dette skal dobles.

- A-LAB så potensialet og mulighetene som dette unike området har å by på. Vi har nå en overordnet strategi som vil være viktig når vi går over i en planprosess som skal lede oss inn på det endelige sporet. Vi var imponert over det grundige og strategiske grunnlaget som var lagt ned, før man i hele tatt begynte å jobbe med det endelige resultatet. Dette er en måte å jobbe på som vi i XPND verdsetter og er kjent med fra tidligere prosjekter, sier Morten Pettersen, daglig leder i XPND.

- Den grundige innsiktsjobben som ble utført, var helt nødvendig. Vi lærte enormt mye av å sette oss inn i alle aspekter rundt dette fantastiske området, med så mange og varierte kvaliteter. En side ved dette prosjektet som har vært spesielt inspirerende for oss, er at oppdragsgiver er så visjonær i det å skape et sted for rekreasjon og helsebringende aktiviteter, både for lokalbefolkningen og tilreisende. Det at de er så opptatt av det menneskelige aspektet ved prosjektet,at man skaper ulike aktiviteter for mange ulike typer brukere, mener vi er like viktig som alt det som handler om miljømessig bærekraft her, forteller Espen Veiby, arkitekt, interiørarkitekt og associate partner i A-LAB, i meldingen.