Hege Njå Bjørkmann og Per Kristian Jacobsen i Norconsult håper nettportalen The Edge og prinsippet 80/20 kan gi dem en ny edge, både med tanke på nytenking og nyansettelser.

Slik ønsker Norconsult både å skaffe seg en edge og holde på den

En ny nettportal skal sette ideutvikling blant medarbeiderne i Norconsult i system. Å tilrettelegge for gode ideer kan vise seg å være en god idé for rådgiverbedriften.

Denne høsten lanserte Norconsult en ny intern nettportal kalt The Edge. Her skal de samle og systematisere gode ideer tenkt ut av bedriftens mer enn 4.300 medarbeidere. Konsernsjef Per Kristian Jacobsen understreker at det ikke er nytt at folk får gode ideer i Norconsult, men nå håper han å bidra til at flere av ideene realiseres.

For strategiperioden 2019 til 2021 vedtok styret i Norconsult å legge til rette for at medarbeiderne skal forfølge flere egne ideer. Rådgiverselskapet kaller dette for 80/20-prinsippet, og det går ut på at 20 prosent av det de jobber med, kan ligge helt utenfor en rådgivers vanlige arbeidsoppgaver.

Konsernsjef Per Kristian Jacobsen håper satsingen kan bidra til at det neste store gjennombruddet i næringen utvikles av en Norconsult-kollega, og uansett tror han at muligheten vil inspirere.

‒ Dette blir litt slik som inkubatorer og oppstartsbedrifter fungerer, bare at vi investerer direkte i våre medarbeidere. Hvis noen få av de gode ideene som tenkes ut internt kan bidra til å drive markedet fremover, kan vi nok sette en verdi på det etter hvert, men jeg tror uansett det vil være positivt for organisasjonen, sier Jacobsen.

Allerede har omtrent 60 forskjellige innovasjonsprosjekter dukket opp ved flere av Norconsults over 100 kontorer i Norden. Nettportalen The Edge, som ble lansert i oktober, skal systematisere både ideutviklingen og forvaltningen av ideene, samt gjøre dem tilgjengelige for intern bruk og inspirasjon.

‒ Hensikten med å samle ideene i en egen nettportal er at vi får oversikt over hvordan vi ligger an og om det er behov for økt oppmerksomhet rundt noe. Og så er det et veldig viktig poeng at de som sitter med disse ideene opplever at de blir sett og hørt. Slik bidrar vi også til å bygge en sterk kultur for nyskaping, forteller Hege Njå Bjørkmann, leder for marked, kommunikasjon og strategifasilitering i Norconsult.

‒ Det er snakk om relativt små ressurser som trengs for hvert enkelt prosjekt, men det er helt umulig for en ledelse å støtte ideer og initiativ vi ikke vet om, påpeker Jacobsen.

Satt i system

80/20-prinsippet er ment å skape et nytt rammeverk for realisering av tanker som ikke får plass i den daglige driften. Ettersom det meste av Norconsults arbeid skjer innad i prosjekter hvor tid- og kostnadsstyringen er streng, skapes nå et nytt rom, både tidsmessig og finansielt hvor de gode ideene kan utvikles.

Konsernsjefen er overbevist om at det i seg selv er en god idé.

‒ Ofte når man jobber i et prosjekt, kommer det opp en tanke om at noe kan gjøres mer effektivt. Kanskje kan dette brukes igjen på andre prosjekter også. Det kan være en god idé, men så har man ikke rom innenfor rammene i prosjektet. Hittil har vi vært avhengig av at enkelte linjeledere har tatt sjansen, men nå lager vi altså et system for dette, sier han.

Gjør seg attraktiv

Både Jacobsen og Bjørkmann tror 80/20-prinsippet kan skape et bedre klima for nytenkende Norconsult-medarbeidere.

‒ Gitt naturen av hva rådgiverne holder på med, som er å gi råd innenfor ganske faste rammer, så kan det oppleves som en tvangstrøye for noen. I stedet for at disse da søker ut, kan vi tilby noe som kanskje er mer attraktivt internt. Det gjenstår å se hva vi vil få ut av dette helt konkret, men det vi er helt sikre på, er at det er positivt for organisasjonsutviklingen og for å holde på de folkene vi allerede har, sier Jacobsen.

Norconsult ble nylig kåret til Norges nest mest attraktive arbeidsgiver for yrkesaktive ingeniører i undersøkelsen Universum Professionals Survey, og selskapet rangeres høyt også av studenter innen teknologifag. Hege Njå Bjørkmann håper mulighetene til å utvikle egne ideer vil tiltrekke enda flere oppfinnsomme jobbsøkere til Norconsult.

‒ Vi kniver alle om å tiltrekke oss studentene, og spesielt de studentene som har engasjement for nyskaping i kombinasjon med gode faglige resultater. Hvis vi kan gjøre oss attraktive for disse studentene, er det veldig bra, påpeker hun.

The Edge og 80/20-prinsippet settes dermed også i sammenheng med en større digital rekrutteringskampanje som Norconsult har gjennomført i høst.