Ill. Rambøll/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/Mtre/Aas-JakobsenIll. Rambøll/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/Mtre/Aas-JakobsenIll. Rambøll/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/Mtre/Aas-JakobsenIll. Rambøll/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/Mtre/Aas-JakobsenIll. Rambøll/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/Mtre/Aas-JakobsenIll. Rambøll/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/Mtre/Aas-Jakobsen

Slik kan Hovedbygningen ved NTNU bli

Her er de første illustrasjonene av hvordan NTNUs hovedbygning kan bli når byggeprosjektet NTNU Campussamling er i gang.

– Det har vært viktig å finne mulighetsrommet for å åpne et fredet bygg som i utgangspunktet har vært nokså lukket og utilgjengelig. Når vi nå får mulighet til å åpne bygget ut mot omgivelsene vil Hovedbygningen kunne bli et flott hovedknutepunkt for studenter og ansatte på NTNU, og kanskje også for byens befolkning, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i en melding fra Statsbygg.

Statsbygg, NTNU og Trondheim kommune har gjennom høsten jobbet sammen med Riksantikvaren for å finne en god løsning som ivaretar både prosjektets behov og vernehensynet til bygget.

– Med nye rammer for Hovedbygningen får vi nå et tilbygg som gir mulighet til å innlemme dagens gårdsrom i bebyggelsen, med åpne og utadrettede lokaler. I det inngår også universell tilgjengelighet og bedre sirkulasjon, og vi får mulighet til å gi det historiske bygget helt ny funksjonalitet, sier Vatnan videre.

Den opprinnelige Hovedbygningen fra 1910-1914 og biblioteksfløya fra 1947 vil fortsatt spille en hovedrolle i bygningen. Biblioteket vil fortsatt stå fritt og det store aulavinduet blir mer synlig fra campusplenen i sør enn det er i dag.

– Med nye rammer for NTNUs hovedbygning er det klart for Trondheim kommunes behandling av den helhetlige reguleringsplanen, samtidig som Statsbygg ferdigstiller byggeprogrammet i tett samarbeid med NTNU. Etter planen vil reguleringsplanen være politisk behandlet tidlig i mars og inngå sammen med byggeprogrammet til ekstern kvalitetssikring før påske. Målet er finansiering av byggeprosjektet med tildeling i Statsbudsjettet for byggestart i 2024, skriver Statsbygg.