Slik kan Schweigaards gate bli om dagens Galleri Oslo rives og erstattes av bebyggelse som åpner seg mot omgivelsene, lager nye byrom og har publikumsrettede funksjoner i første etasje. Illustrasjon: Studio-Sang / A-lab
Slik kan Schweigaards gate bli om dagens Galleri Oslo rives og erstattes av bebyggelse som åpner seg mot omgivelsene, lager nye byrom og har publikumsrettede funksjoner i første etasje. Illustrasjon: Studio-Sang / A-lab

Slik kan Galleri Oslo bli – nå er planprogrammet ute på høring

Galleri Oslo Utvikling ønsker å omregulere Galleri Oslo til kontor- og forretningslokaler, boliger, barnehage og park. Nå er planprogrammet for Nye Galleri Oslo lagt ut på høring.