Er det kun litt muggsopp kan du fint ordne det selv. Foto: Shutterstock

Slik fjerner du muggsopp

Mugg- og svertesopp er i all hovedsak skjemmende for utseende og skader ikke boligens konstruksjonsstyrke. De kan også være årsak til dårlig innemiljø og det anbefales derfor å ta tak i problemet.

Tips for fjerning av muggsopp

  • Finn frem vaskebøtte, gummihansker og rengjøringsmidler tilpasset materialet og sett i gang. Dersom det ikke er tilstrekkelig med vanlig vaskemiddel kan du benytte kraftvask eller klorinblanding bestående av 1 del klorin og 10 deler vann.
  • Test på et lite område først dersom du er i tvil om materialet tåler kraftvask/klorin. Husk å bruk hansker og luft godt. La vaskemiddelet virke ca. 20 minutter.
  • Bruk rent vann og vask/skyll bort vaskemiddelet. Dette er viktig for å unngå skade på vegg, tak og møbler.
  • Følg med på utviklingen: Dersom muggsoppen kommer tilbake eller utvikler seg videre anbefaler vi at du gjør videre undersøkelser og tiltak enten selv eller med hjelp fra fagpersoner. Du må finne fuktkilden og utbedre den, ellers vil mugget komme tilbake gang på gang.

Det er individuelt hvor mye vi tåler av det og for noen kan det forverre luftveisrelaterte sykdommer og plager som astma eller andre allergier.

Muggsopp og svertesopp har ikke trenedbrytende egenskaper og dekkes derfor ikke av forsikringen. Det er svært vanlig i norske hjem og fordi mange husstander opplever dette har Norsk Hussopp Forsikring samlet noen anbefalinger på hvordan du best kan håndtere problemet.

Det er en avgjørende årsak til at mugg- eller svertesopp inne i boligen, nemlig fuktighet. Hvis du har kontroll på fuktigheten og finner og utbedrer eventuelle fuktproblemer, vil du unngå både muggsopp, svertesopp og andre typer sopp i boligen din.