Her er vinnerutkastet «Trelett» fra Atelier Oslo. Vinnerforslaget er et samarbeid med Lund Hagem Arkitekter, Bollinger Grohmann Ingeniører og ATSITE. Illustrasjon: Atelier Oslo.

Slik blir Fotografihuset på Sukkerbiten

Atelier Oslo vant den internasjonale arkitektkonkurransen om utforming av Fotografihuset på Sukkerbiten foran 97 andre bidrag.

Vinnerprosjektet «Trelett» er tegnet av Atelier Oslo i samarbeid med Lund Hagem Arkitekter, Bollinger Grohmann Ingeniører og ATSITE landskapsarkitekter.

Arkitektene bak vinnerutkastet var opptatt av å bevare mest mulig av Sukkerbiten, og ivareta ønsket om et stort grøntareal for rekreasjon og badeaktiviteter ut mot vannet foran Fotografihuset. Dette falt i smak hos juryen.

I sin begrunnelse skriver juryen blant annet om «Trelett»:

«Prosjektet lykkes med å definere et åpent, inviterende rekreasjonsareal, der byens befolkning inviteres inn til et stort åpent rom, som trapper seg ned til sjøen på hele sørsiden i et lekent, variert og universelt utformet trappelandskap».

- Sukkerbiten skal både gi plass til Fotografihuset samt et levende uteområde på godt over to tredjedeler av tomten. Fotografihuset sikrer en helårsattraksjon som passer inn i miljøet som er skapt i Bjørvika. Uteområdene rundt bygget sikrer Oslos befolkning lett tilgang til sjøen, og gir rom for et utall av aktiviteter på land og i kaikanten. Vinnerutkastet har klart å kombinere de to behovene på en fremragende måte, sier administrerende direktør Kjell Kalland i Hav Eiendom.

Han er juryleder for den internasjonale arkitektkonkurransen.

700 000 kroner i førstepremie
Atelier Oslo og samarbeidspartnerne er tildelt 700 000 kroner i førstepremie av en premiepott på hele 2 millioner kroner. Oslo Works fikk andreplassen og 400 000 kroner i premie for forslaget «Ferrum». Tredjeplassen og en premie på 200 000 kroner gikk til det danske arkitektfirmaet Draw IVS for forslaget «Det gyldne snitt».

Juryen mener at de tre premierte forslagene «skiller seg ut ved gjennomarbeidede grep som svarer godt på konkurransens målsetting, de strenge reguleringsmessige rammene og ikke minst at Sukkerbiten skal bli et offentlig tilgjengelig rekreasjonsområde med bygg og ikke omvendt».

Skal bearbeides
Nå starter arbeidet med å bearbeide vinnerutkastet. Juryen for arkitektkonkurransen har i sin kritikk av vinnerutkastet kommet med flere anbefalinger som tas med i det videre arbeidet. Hav Eiendom ønsker også å involvere Bymiljøetaten i Oslo kommune i utviklingsarbeidet, ettersom bruken av uteområdene på Sukkerbiten står helt sentralt i prosjektet.

- Juryen forutsetter at bygget sitt fotavtrykk skal reduseres betydelig. Ved å krympe byggets grunnflate, blir det enda mer plass til et aktiviserende uteområde. Vi synes også det er spennende at det legges opp til flytebrygger og bading i forkant av Sukkerbiten. Dette kommer i tillegg til en hundre meter lang badestrand som planlegges på Bjørvikautstikkeren rett innenfor Sukkerbiten, sier Kjell Kalland.

Hav Eiendom har allerede en godkjent reguleringsplan for et kulturbygg i denne størrelse på Sukkerbiten. Bygget skal designes fullt og helt innenfor rammene i den reguleringsplanen.