Slå dere sammen mot svindel

Toppadvokat stusser over at norsk byggenæring ikke er representert i EU- og OECD-korridorerer, og mener aktørene må slå seg sammen for å bli hørt. – Det er den enkleste sak i verden å lobbyere for å styrke handelsvilkår og svekke svindlernes vilkår.

Slik foregår momssvindel

Tanken bak momssvindel er at ”svarte” selskap selv beholder merverdiavgift og at de gjennom svindelen skaffer seg en konkurransefordel mot lovlydige selskap.

Dette er metoden den norske stålbransjen mistenker at østeuropeiske aktører benytter seg av:

Det opprettes en kjede av selskaper i ulike EU-land. For eksempel kan A, som har kjøpt varene av en legitim produsent, eksportere material til B som selger videre til kjøper C.

Etter mva-reglene i EU beregnes det ikke moms mellom næringsdrivende ved transaksjoner over landegrensene. B betaler ikke moms ved import av stålet, men oppkrever moms fra kjøper C.

C selger deretter videre til kjøper D, som igjen selger videre til sluttkunde E.

Alle transaksjonene går som tilsynelatende normalt med moms mellom B, C og D. Men når merverdiavgiften skal betales, eksisterer ikke B-selskapet lenger.

C og D har samtidig fungert som tåkeleggere i saken.

A har dermed tilsynelatende solgt materialet lovlig og E har kjøpt materialet lovlig, men merverdiavgiften har aldri blitt betalt av B.

Det sier advokat og partner i advokatfirmaet Grette, Nils Eriksen.

Byggeindustrien skrev tidligere i høst om flere norske stål-leverandørerer som frykter at østeuropeiske stålaktører oppnår store konkurransefordeler i Norge gjennom momssvindel.

Torsdag snakket Eriksen om det han beskriver som et omfattende internasjonalt problem, for en samlet norsk stålbransje under Norsk Ståldag på Grand Hotel i Oslo.

Eriksen mener stålbransjens bekymring er høyst reell.

– Momssvindel skjer i et stort omfang i ulike former i en rekke næringer, også stålbransjen. Allerede på 90-tallet jobbet jeg med såkalt carousel-fraud i Nederland, men her i Norge har vil nok hengt litt etter. Vi har ikke vært flinke nok til å fange opp varselssignalene, sier Nils Eriksen til Byggeindustrien.

– Er byggenæringen spesielt utsatt for momssvindel?

– Tidligere trodde man at det var små varer med høy verdi som var mest utsatt, men det har vist seg at også tyngre varer som stål og gull også er vanlig. Så ja, jeg tror nok byggenæringen kan være spesielt utsatt. Vi snakker om milliardbeløp i moms som blir unndratt hvert år, sier han.

Konsekvensene er at svindlerne oppnår store konkurransefordeler.

– De leverandørene som jukser får åpenbart en fordel fordi man ved å unnlate å betale moms, bruker statskassa til å finansiere sin virksomhet, sier Nils Eriksen.

Står sterkere sammen
Advokaten mener aktører som frykter de taper i konkurransen mot selskaper som driver råttent spill, har mye tjene på å slå seg sammen i kampen mot svindel.

– De må få tallmaterial på bordet og belyse omfanget av problemet. Da snur også myndighetene seg rundt veldig raskt. I tillegg tror jeg det er viktig at noen tør å fronte saken. Du blir ikke hørt om du ikke tør å si noe eller om noen få mener noe. Da er det ingen som griper fatt i problemstillingen, sier han.

– Hvordan skaffer man seg det tallmaterialet man trenger?

– Det er flere veier å gå. Blant annet kan man trekke ut data fra de mange rapportene om svindel som finnes i både EU, OECD og Finansdepartementet.

– I tillegg kan næringen forsøke å gjøre egne beregninger, dersom de ser at det leveres priser som er mye lavere enn markedsverdien. Men da er man selvsagt avhengig av at man klarer å fange opp disse transaksjonene, sier Eriksen.

Lobbypotensial
Grette-partneren mener næringen må tenke både nasjonalt og internasjonalt for å komme ett steg videre i kampen mot svindel. Og det er myndighetene som er de viktigste å få med på laget.

– Deter ingen tvil om at det som skjer i EU- og OECD-sammenheng, påvirker norsk stålbransje. Jeg sitter selv i en arbeidsgruppe som jobber tett på både OECD og EU for både olje- og finansnæringen, men det er ingen norske representanter fra verken stålbransjen eller andre deler av byggenæringen som er finnes i de samme korridorene, sier han.

– Det er litt underlig, og flere burde vært der. Det er den enkleste sak i verden å lobbyere for å styrke handelsvilkår og svekke svindlernes vilkår, mener Eriksen.