De 7.900 kvadratmeter store takflatene i Regjeringskvartalet blir blågrønne, ifølge Statsbygg. Foto: Statsbygg
De 7.900 kvadratmeter store takflatene i Regjeringskvartalet blir blågrønne, ifølge Statsbygg. Foto: Statsbygg

Skrotet solceller som kunne gitt 1 GWh årlig i regjeringskvartalet

Til tross for at det var mulig å innpasse solceller på fasader og tak med et estimert potensial på 1 gigawatt-time per år, er det ingen solcellepaneler på bygningene i regjeringskvartalet i byggetrinn 1, ifølge Statsbygg. – Dette må bero på enten uvilje, dårlig kompetanse eller manglende forståelse for hvilken synergieffekt dette kan føre til, mener Norsk solenergiforening.