Huseby skole i Oslo er en av skolene som har hatt utfordringer med inneklima. Foto: Ingvill Hafver
Huseby skole i Oslo er en av skolene som har hatt utfordringer med inneklima. Foto: Ingvill Hafver

Skolebarn med dårlig inneklima kan bruke ny forskrift for å klage

I forskrift om Helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger stilles det krav om at det fysiske miljøet skal være helsefremmende. Virksomhetens eier har et tydelig ansvar.