Her ble Skjæveland Cementstøperi etablert for 75 år siden. Foto: Skjæveland CementstøperiSkjæveland Cementstøperis og Multiblokks jubileum skal synliggjøres gjennom hele året. Foto: Skjæveland CementstøperiFoto: Skjæveland CementstøperiAslak Storemyr er en av Skjævelands sjåfører. Foto: Skjæveland CementstøperiRune Egeland, daglig leder i begge bedriftene (t.v.), i samtale med sjåfør Egil Tjora. Foto: Skjæveland Cementstøperi

Skjæveland Cementstøperi og Multiblokk jubilerer

Skjæveland Cementstøperi ble etablert i 1946, Multiblokk i 1981. I år kan de begge jubilere.

Gjennom 2021 vil bedriftene blant annet markerer jubileene på flere måter. Det mest synlige blir nok at samtlige av selskapenes biler er oppgradert med jubileumsemblem.

- Skjæveland ble grunnlagt av Georg Hebnes. Gårdbrukersønnen var oppvokst på ei øy i Ryfylke, og kjøpte seg gård på Skjæveland i Sandnes i 1938. Der trengte familien vann til fruktproduksjon. Driftige Georg Hebnes begynte å grave, men de steinsatte brønnene var ustabile, og noen raste sammen. Under arbeidet fikk han ideen til å støpe brønnringer av betong. Hebnes benyttet to forskjellige dimensjoner sildetønner og fylte betong oppi mellomrommet. Armering var piggtråd etterlatt av tyskerne. Dette ble starten på bedriften, som han stiftet i 1946, heter det i en pressemelding.

Etter det har Skjæveland Cementstøperi gjennomgått en omfattende reise.

Multiblokk ble opprinnelig etablert som Ganddal Cementstøperi i 1965. I 1981 ble bedriften kjøpt opp av Skjæveland Cementstøperi, og etablert som Multiblokk. Det som en gang var en liten lokal produsent av betongblokker, har blitt en av landets hjørnesteinsbedrifter innen belegningsstein og heller. Multiblokk begynte også tidlig å produsere permeable produkt, som nå inngår i systemløsninger for overvannsdisponering.

Produktutvikling er blant Skjævelands satsningsområder, og selskapet begynte tidlig å utvikle produkter innen klimatilpassing. Det første produktet var infiltrasjonssandfangkum, som ble lansert i 2007. Det siste tiåret har Skjæveland Gruppen også arbeidet med offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) innen lokal overvannsdisponering. Dette har vært prosjekt hvor selskapene i samspill med det offentlige over år har arbeidet frem nye produkt i en større helhet.

Skjæveland Gruppen har også foreslått nye løsninger overvann i veioppbygningen. Dette gjorde at eierne valgte å investere i et eget test- og demonstrasjonsfelt hos Multiblokk. Her stresstestes løsninger, samtidig som feltet er en demonstrasjonsarena for slisserenner, permeable dekker, infiltrasjonssandfangkummer, grå-blå og grønne tak, med mer. Utviklingen av systemløsninger, og etableringen av test- og demonstrasjonsfeltet, var foranledning til etableringen i 2015 av Storm Aqua, Skjæveland Gruppens kompetanseselskap innen overvannsløsninger.

Samtidig som selskapene jubilerer, fortsetter de å jobbe for vekst. I fjor lanserte Skjæveland en ny rørtype, og ved årsskiftet startet arbeidet med å bygge ny fabrikk, hvor redusert klimaavtrykk blir førende både internt og eksternt.