Skianlegg i Hemsedal dømt til foretaksstraff etter dødsulykke i 2019

Driveren av Hemsedal Skisenter må betale fem millioner kroner i foretaksstraff for ikke å ha hatt god nok sikring i forbindelse med alpint-NM i 2019.

En kvinnelig skikjører døde da hun kjørte utfor kanten på et kunstig snøplatå som var bygget i bunnen av en av bakkene av hensyn til TV-produksjon og transport av trailere. Bak og under platået lå det en trafostasjon, som kvinnen traff.

Nå har Borgarting lagmannsrett konkludert med at Skistar, som driver skisenteret, må betale fem millioner kroner i foretaksstraff, melder Rett24. De mener skianlegget hadde laget en anordning sentralt i skiløypa uten noen form for varsling eller sikringstiltak.

Lagmannsretten finner det utelukket at ulykken ville skjedd dersom enkle sikringstiltak, som for eksempel stikkpinner, var blitt satt ned på stedet.

Forsvarer for Skistar, Anders Brosveet, sier til Rett24 at det er tre punkter som peker seg ut som mulige tema for en eventuell lovanvendelsesanke til Høyesterett.

– Det er for det første vurderingen av om uaktsomheten omfattet dødsfølgen, dernest vurderingen av om uaktsomheten var grov, og til sist hvorvidt feilvurderinger foretatt av ledere på lavere nivåer i organisasjonen kan danne grunnlag for oppreisningsansvar etter det såkalte organansvaret, sier Brosveet.