Skattedirektør Nina Schanke Funnemark har levert etatens høringssvar til skatteutvalgets utredning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark har levert etatens høringssvar til skatteutvalgets utredning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Skatteetaten kritisk til flere av skatteutvalgets forslag

Skatteetaten går imot flere av skatteutvalgets forslag og mener at vanskelige regler for folk og næringsliv øker risikoen for å gjøre feil.

Skatteetaten har levert sitt høringssvar til skatteutvalgets utredning som kom i desember. Etaten er stort sett enige i det skattefaglige, men går likevel imot flere av forslagene.

– Generelt mener vi at det må arbeides mer med kvaliteten på opplysningene over hvem som eier hva i Norge. Vi må få på plass en bedre oversikt over eierskap og verdsettelser av eiendeler før nye skatter kan innføres, som for eksempel på bolig og arv, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Hvis ikke blir det både vanskelig for folk og næringsliv å etterleve reglene, og vanskelig for Skatteetaten å kontrollere og fastsette riktig skatt, mener hun.

Skatteetaten fraråder også beskatning av eiendeler etter en såkalt skjermingsmodell, lik dagens aksjonærmodell. Forslaget innebærer en utvidet beskatning av kapitalinntekt fra for eksempel fritidseiendom, annen eiendom, båter og lignende, på samme måte som kapitalinntekt fra aksjer i dag.

Dette vil øke risikoen for feil skatt fordi man selv må ta stilling til og beregne verdier, mener etaten. De frykter at det vil føre til lavere tillit til skattesystemet og påpeker at det vil stille store krav til Skatteetatens veiledning og kontroll.

Ellers er Skatteetaten enig i at det bør ryddes opp i fradrag og innføres kun én momssats.