Skanska Sverige omorganiserer

Skanska Sverige omorganiserer for å møte nye og forsterkede krav fra omverden og kunder. Forandringene innebærer i hovedsak at et beslutningsnivå tas bort og virksomheten der produksjonen foregår kommer nærmere ledelsen.

Den nye organisasjonen innebærer tydeligere fokus på produksjonen, fleksibel organisasjon og større helhetssyn for Skanska Sverige. Målet med omorganiseringen er å la ledelsen komme nærmere virksomheten. Vi tydeliggjør de viktigste resultatene i Skanska Sverige regionene og distriktene for å bedre kunne støtte og stille strengere krav når det kommer til for eksempel økonomi og kvalitet, sier Mats Williamson, adm. dir i Skanska Sverige. De fem divisjonene som tidligere var direkte under ledelsen, forsvinner. Det innebærer at et 30 talls regioner innen husbygging, veg- og anlegg, eiendomsutvikling og tilhørende enheter kommer et steg nærmere ledelsen, og vice versa Omkring 200 personer berøres av forandringene i forbindelse med at de får en ny organisasjonstilhørighet.