Det nye rehabiliteringssenteret omfatter cirka 10.000 kvadratmeter over fire etasjer. Illustrasjon: Per Knudsen Arkitektkontor ASDe nye skolene får plass til tusen elever og det totale arealet er 14.800 kvadratmeter. Illustrasjon: Rambøll Arkitekter / Rolvung og Brøndsted

Skanska signerte Trondheim kommunes største kontrakt noensinne

Etter en samspillsfase fattet bystyret i Trondheim  25. mars et utbyggingsvedtak for Nidarvollprosjektene, og mandag signerte Skanska den største entreprisekontrakten noensinne for Trondheim kommune.

Trondheim kommune og Skanska har sittet i samspill siden høsten 2020 og videreutviklet Nidarvollprosjektene. Nå starter snart byggefasen med oppstart for rehabiliteringssenteret i slutten av juni, mens arbeidet med å bygge skolene og flerbrukshallen begynner i september. Rehabiliteringssenteret overleveres i april 2023, mens overleveringen av skolene skjer i november samme år. Avtalen om bygging mellom Trondheim kommune og Skanska ble signert på mandag og kontraktssummen er 781 millioner kroner uten merverdiavgift, skriver entreprenøren i en pressemelding.

Nidarvollprosjektene omfatter Nidarvoll og Sunnland skoler med idrettshall, og Nidarvoll rehabiliteringssenter. Det nye skolebygget etableres som en sammenhengende bygningsmasse, men skal huse to enheter, en barneskole og en ungdomsskole.

Konserndirektør med ansvar for byggvirksomheten til Skanska Norge, Tor Arne Midtskogen, er glad for at bystyret vedtok utbyggingen.

- Skoler er et viktig segment for oss og vi har vært en stor skolebygger i mange år. Dette prosjektet er stort og komplekst, med høye klima- og miljøambisjoner, og her får vi virkelig brukt kompetansen vår. Samspillsfasen har vært preget av tillit, åpenhet og lojalitet, med et felles mål om å gjennomføre prosjektet for byens beste. Dette skal vi ta med oss videre gjennom hele byggeperioden og frem mot åpningen, sier han i meldingen.

- Vi er veldig glad for at prosjektet fikk sitt vedtak i bystyret i Trondheim kommune 25. mars, og at vi nå kan komme i gang med fase 2. Vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Skanska i fase 1 og er trygge på at dette videreføres også i fase 2, sier utbyggingssjef i Trondheim kommune, Tore Myrvold.

Alle byggene vil få et ekstremt lavt energiforbruk sammenlignet med tilsvarende bygg. Solcellepaneler vil bidra med fornybar strømproduksjon, og en felles energisentral deler energi mellom byggene og optimaliserer forbruket. Prosjektet er også rigget for å delta i forskningsprosjekter knyttet til energioppfølging og strømutveksling.

Det planlagte skoleanlegget med barne- og ungdomsskole legger opp til stor vekst. I dag har Nidarvoll 474 elever og Sunnland 332 elever. De nye skolene får plass til tusen elever og blir planlagt slik at skolene kan utvides til å romme ytterligere 300 elever. Det skal også bygges egne arbeidsrom for kulturskolens ansatte, ungdomsklubb og flerbrukshall. Det totale arealet for skolene er 14.800 kvadratmeter, mens det nye rehabiliteringssenteret omfatter cirka 10.000 kvadratmeter over fire etasjer.