Skanska mistet milliardkontrakt

Skanska mistet nylig en kontrakt til 800 millioner dollar i USA etter at de ikke klarte å bli enige med byggherren i forhandlinger om forandringer i byggeplanene.

I en melding fra Skanska-konsernet går det ikke frem hvilket prosjekt det er snakk om, men verdien anslås til 6,7 milliarder svenske kroner.

Skanska USA Building var inne på prosjektet i et joint venture, men de to partnerne ble ikke enige med byggherren om endringer. Det medførte at byggherren, som ikke er navngitt, sa opp kontrakten.

Skanskas ordrebøker blir dermed skrevet ned med tilsvarende beløp som kontraktssummen i årets andre kvartal.