Skanska forlenger med Ramirent i Trøndelag

Nylig signerte Ramirent en avtale med Skanska Midt Norge som gjør utleieselskapet til eneste leverandør av stillaser til entreprenøren det neste året.

Skanska har mange pågående prosjekter i Midt-Norge, og velger nå Ramirent som eneste leverandør på stillaser i regionen.

– For oss er dette gledelig og en solid tillitserklæring. Skanska er en seriøs og fremtidsrettet aktør i bransjen med et tydelig fokus på sikkerhet og godt samarbeid.

- Vi har hatt en såkalt ”blå” avtale med selskapet det siste året. Dette innebærer at Skanska har hatt anledning til å hente inn tilbud fra andre aktører på stillas. Når avtalen nå forlenges med ett år, går avtalen over til å bli ”rød”. Det betyr at vi får en eksklusiv rett på leveranser av alle stillasløsninger til Skanskas prosjekter i Midt Norge., forteller distriktsleder for Trøndelag Stillas, Svein Erik Thorsen.

Ove Bremseth, innkjøpssjef for Skanska Midt Norge så ingen grunn til ikke å forlenge med Ramirent.

– Da vi inngikk avtalen for ett år siden, var intensjonen å benytte Ramirent hele veien, men vi hadde altså en mulighet til å benytte andre. Etter hvert som samarbeidet skred frem, opplevde vi Ramirent som en serviceorientert og solid leverandør. Prising, faktureringsrutiner og avregningsmåter har fungert som lovet. Vårt merarbeid for å følge opp avtalen har vært minimalt, følgelig har det en stor verdi for oss, ikke bare målt i kroner og øre. Avtalen og samarbeidet har vært meget forutsigbart, valget var derfor enkelt når vi nå kunne velge å forlenge eller terminere, sier Ove Bremseth i Skanska.

Skanska Midt Norge er en betydelig utbygger i regionen og er engasjert i mange store byggeprosjekter. Ramirent er engasjert i flere av disse prosjektene, blant annet Lerkendal Studentby som blir Europas største passivhus-studentby med 612 hybelenheter.