Skanska får OPS-kontrakt på to skoler

Oslo Bystyre har vedtatt at Persbråten og Høybråten skoler skal rehabiliteres og bygges ut i samarbeid med SG Finans AS (Elcon) og Skanska. Skolene bygges ut etter OPS-modellen.

Dette innebærer at SG Finans AS (Elcon) overtar et eieransvar for skolene i 25 år, mens Skanska skal gjennomføre byggeprosjektet og drifte og vedlikeholde skolebyggene i samme periode. Oslo kommune overtar skolene etter endt kontraktsperiode. - For Skanska er dette en stor dag. Å bygge skoler har vi lang erfaring med, men det er først gang vi gjør det som Offentlig Privat Samarbeid i Norge, dvs at vi har hatt ansvaret for hele planleggingen og prosjekteringen. Det er alltid utfordrende å finne gode pedagogiske løsninger i byggene i henhold til læreplanene, men med den gode dialogen vi har hatt med skolemiljøet, arkitekten og Undervisningsbygg i Oslo kommune, har vi fått til et godt prosjekt for elevene og lærerne ved Persbråten og Høybråten skole, sier konserndirektør Tor Johs Hegna i Skanska Norge. Selve byggeprosjektet består av nybygg og rehabilitering av de to skolebyggene. Byggeperioden på Persbråten går fra september 2005 frem til sommeren 2007. På Høybråten går byggeperioden fra oktober 2005 frem til april 2008. Det er selskapet Coor (tidligere Skanska FM) som skal drifte og vedlikeholde byggene. Kontraktsverdien er på ca 600 millioner kroner for utbygging, og drift- og vedlikehold av byggene i 25 år. - Skanska har prøvd ut denne kontraktsmodellen i blant annet Storbritannia. Erfaringene der i fra viser at Skanska kan bygge og drifte- og vedlikeholde skolebygg til en lavere kostnad enn det offentlige. Dette tjener innbyggerne på. De får mer igjen for hver krone som investeres i nye bygg og anlegg, sier administrerende direktør Geir M. Aarstad i Skanska Norge. - Vi er selvsagt stolte av å utvikle de første skoleprosjektene i Norge etter OPS-modellen. Dette er en bekreftelse på at vi oppfattes som er seriøs aktør av kommunen, og er glad for at de viser oss denne tillitten. Vi skal tross alt samarbeide i 25 år fremover. Vi ser virkelig frem til å samarbeide tett med Undervisningsbygg i tiden som kommer, legger Geir M. Aarstad til. Skanska er i disse dager også i ferd med å avslutte det første OPS-prosjektet i veisektoren. Det er OPS E39 Klett Bårdshaug i Sør Trøndelag. Erfaringen fra dette prosjektet viser at veien utbygges 40% raskere enn den ellers hadde blitt.