Skanska bygger Nye Verdal videregående skole

Skanska har inngått samspillskontrakt med Trøndelag Fylkeskommune for utvikling av Nye Verdal videregående skole.

29. november 2019 ble det klart at Trøndelag Fylkeskommune har innstilt Skanska til gjennomføring av oppdraget, og torsdag 19. desember var alle formaliteter på plass slik at samspillskontrakten endelig kunne signeres.

Bygge- og eiendomssjef Rune Venås i Trøndelag Fylkeskommune sier i en pressemelding at Skanska vant konkurransen ved å levere det beste tilbudet både på pris, kompetanse og gjennomføringsplan.

- Skanskas erfaring og kompetanse knyttet til utvikling av klimanøytrale bygg og fremtidsrettede læringsarenaer, samsvarer svært godt med fylkeskommunens egne høye ambisjoner på begge områder. Vi er glade for å ha fått Skanska ombord og ser frem til samarbeidet, sier Venås

Skanska har de siste årene bygget flere skolebygg i Trøndelag, blant annet Campus Kalvskinnet for Høgskolen i Trøndelag, Heimdal videregående skole, Inderøy kultur- og oppvekstsenter, Brundalen, Børsa og Steinkjer barneskoler.

- Verdal videregående skole er et viktig prosjekt for skolebyggeren Skanska. Vi er stolte over at Trøndelag fylkeskommune viser oss denne tilliten, og vi ser frem til å løse prosjektet med stor entusiasme og høy presisjon, sier Trond Krogstadmo, regiondirektør for Bygg Midt/Nord i Skanska.

Verdal videregående skole har høye klima- og energimål og beskrives av partene som et «fremtidens prosjekt». De gode løsningene skal utvikles i tett dialog og samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune og Skanska med sine rådgivere. Prosjektet skal løses som en utviklingskontrakt med intensjon om å videreføre samarbeidet til en totalentreprise, og Skanska har tatt med seg HUS Arkitekter AS som arkitekt for prosjektet.

Totalt har skolen et areal på cirka 18.200 kvadratmeter. Hva som skal gjøres, og i hvilket omfang det blir nybygg, riving og rehabilitering, blir avtalt i samspillsperioden hvor det også vil bli stor involvering av brukerne av skolen.

- Samspillsfasen starter nå og er estimert til å vare i 15 måneder før bygging starter. Kontraktene samlet har en estimert verdi på cirka 200 millioner kroner, men bokføres i Skanskas ordrereserve først etter at totalentreprisekontrakten på bygging er signert, presiserer Krogstadmo