Slik vil Lervigskvartalet bli ferdig utbygd. Ill. Studio hoh og Bark arkitekter

Slik vil Lervigskvartalet bli ferdig utbygd. Ill. Studio hoh og Bark arkitekter

Skanska bygger Lervigskvartalet for Stavanger kommune for 750 millioner

Skanska har signert kontrakt med Stavanger kommune om bygging av Lervigskvartalet. Kontrakten har en verdi på 750 millioner kroner.

Når Lervigskvartalet står ferdig skal bli en ny møteplass for Storhaug bydel i Stavanger. Det skal bygges totalt 26.000 kvadratmeter bygningsmasse og prosjektet Lervikskvartalet rommer både barneskole, barnehage, flerbrukshall, bydelssenter, dagligvarebutikk, kontorer og parkeringsanlegg.

– I dette prosjektet får vi virkelig levendegjort vår visjon om å bygge for et bedre samfunn. Det er et unikt prosjekt i form av at det rommer så mange viktige funksjoner for lokalsamfunnet, samtidig som det har høye miljøambisjoner. Vi takker for tilliten og ser frem til å komme i gang med byggingen, forteller Tor Arne Midtskogen, konserndirektør med ansvar for Skanskas byggvirksomhet i Norge, i en pressemelding.

Det skal bygges med utstrakt bruk av massivtre og byggearbeidene skal gjennomføres som fossilfri byggeplass. Prosjektet skal miljøsertifiseres i henhold til BREEAM-NOR med ambisjon om å nivå «very good» på sertifiseringsskalaen.

– Vi er veldig glad for å få være med på dette spennende og ikke minst nytenkende byggeprosjektet som vil bidra til å utvikle bydelen Storhaug i Stavanger. Prosjektet passer godt inn i vår portefølje og vi får brukt bredden i vår kompetanse i gjennomføringen, forteller Jone Klingsheim, regiondirektør for Skanska Bygg Sør, i meldingen.

Prosjektet gjennomføres i totalentreprise og det blir oppstart bygging i mai 2022 og planlagt overlevering er september 2024.

Prosjektet inngår i ordrereserven for Norden i første kvartal 2022.

Leidulf Skjørestad, direktør i Bymiljø og utbygging og Jone Klingsheim, regiondirektør i Skanska Bygg Sør, signerer kontrakten om bygging av Lervigskvartalet. Foto: Skanska
Leidulf Skjørestad, direktør i Bymiljø og utbygging og Jone Klingsheim, regiondirektør i Skanska Bygg Sør, signerer kontrakten om bygging av Lervigskvartalet. Foto: Skanska