Skanska bygger ledelsesbygg

Forsvarsbygg Utvikling Nord vil inngå kontrakt med Skanska AS om bygging av nytt ledelses- og undervisningsbygg i Setermoen leir.

Kontrakten har en verdi på vel 110 millioner kroner inklusiv moms. Det nye ledelsesbygget blir om lag 5 000 kvadratmeter stort over fire etasjer og etableres på andre siden av veien for messebygget. Bygget skal stå ferdig i 2009. Forsvarsbygg Utvikling Nord fikk inn tilbud på dette oppdraget fra Skanska AS og Storegga AS.

- Skanska AS hadde etter kontrollregning og evaluering det totalt sett gunstigste tilbudet, sier prosjektsjef Erik Anders Helin i Forsvarsbygg Utvikling Nord.