Skanska bygger Koksabukta

Skanska Norge har inngått kontrakt med Fornebu Boligspar AS om bygging av boligprosjektet ”Koksabukta” på Fornebu.

Kontrakten har en samlet verdi på ca. 266 millioner NOK eks mva, og inngår i Skanskas ordreinngang for 4. kvartal.

- Dette prosjektet er viktig for oss, og vi er glad for at Fornebu Boligspar igjen har igangsatt er prosjekt sammen med oss. Vi ser frem til et spennende og fruktbart samarbeid i tiden fremover, sier distriktssjef i Skanska Norge, Haakon Løberg.

Prosjektet Fornebu felt 8.9 er delt inn i to byggetrinn og omfatter til sammen 160 blokkleiligheter med underliggende parkeringskjeller. Leilighetene varierer i størrelse fra 40-160 m2. Arkitekt for prosjektet er LINK signatur AS.

Miljøoppfølgingsprogrammet for etterbruk av Fornebu (MOP) ligger til grunn for prosjektets miljøplan. Miljøplanen skal blant annet bidra til å nå overordnede miljømål innen transport, energiforsyning, materialforbruk, avfall, natur- og kulturlandskap, forurensning og støy.

Byggestart er januar 2011 og prosjektet skal ferdigstilles i april 2013.