Skal vi sikre mangfold på byggeplassene må vi få til en kulturendring

For mange ble det nok en liten oppvåkning å høre innlegget til konsernsjef Eirik Gjelsvik i BackeGruppen på en BNL-konferanse onsdag. I 2019 mener nok mange at likestillingen har kommet langt i byggenæringen - men dessverre er det fortsatt et godt stykke å gå når vi kommer til realiteten på byggeplassene.

Åtte prosent av de ansatte i byggenæringen er kvinner – men kun to prosent av arbeiderne ute på landets byggeplasser er kvinner – og vi hører erfaringer som viser at det slett ikke er alle disse som har god nok hverdag.

Selv om likestillingen i samfunnet vårt har kommet langt - og at det i stor grad er likestilling i Norge – er det ikke godt nok mangfold innen alle deler av byggenæringen. I administrasjonen og inne på kontorene er det en sterk grad av likestilling - og situasjonen har endret seg enormt de siste par tiårene. Endringene ser dessverre ikke ut til å ha vært like store ute på byggeplassene. Det var nettopp disse erfaringene konsernsjef Gjelsvik kunne fortelle om fra sin egen organisasjon, og som helt sikkert er representative for de aller fleste entreprenører. Nå dominerer en uheldig mannskultur i for stor grad – og her må det endringer til. Gjelsvik ble rett og slett skuffet og slått ut av å høre hvordan flere av hans kvinnelige kolleger på byggeplassene hadde det i hverdagen - og han hadde ikke sett for seg en situasjon han ble fortalt. Når kun to prosent av arbeiderne på byggeplassene er kvinner, vil deres historier ikke alltid vise igjen i medarbeiderundersøkelser. Nettopp derfor var det også så viktig at Gjelsvik valgte å fortelle denne historien om hvordan det faktisk står til i 2019 på hans byggeplasser – og ikke minst hva han har tenkt å gjøre med dette. Etter denne oppvåkningen lover han nå en full runde internt – og at man skal jobbe målrettet for å endre på en kultur og bygge opp en utvikling der flere kvinner ønsker å komme ut på byggeplassene og ikke søke seg bort til andre deler av næringen eller til helt andre yrker.

I en tid der de fleste nok har hatt et inntrykk av at tingene har endret seg mye på byggeplassene – og at likestilling og mangfold er det som preger hverdagen – er det ikke spesielt gledelig å få høre at slik er det faktisk ikke. Slike beretninger er jo heller ikke spesielt positive med tanke på rekrutteringen nå på kort sikt. Det er likevel helt avgjørende at vi ikke stikker hodet i sanden og fortsetter å leve i en illusjon om at alt er bra. Derfor er det også viktig at man klarer å skape møteplasser som BNL her har tatt initiativ til. Men som flere påpekte under arrangementet – de som virkelig sitter med ansvaret og muligheten til å iverksette tiltak som vil få effekt var ikke i stor nok grad til stede. Gjelsvik sa det slik på konferansen onsdag: ” Løsningen sitter i salen, men ikke de som har et hovedansvar for å løse problemet.”

Vi håper derfor dette er en start på noe mer – og at dette kan bli en fast møteplass og et diskusjonsfora hvor tematikken både kan dras videre men også videreutvikles. Kun et vedvarende fokus og innsats over tid vil kunne bidra til å bedre utviklingen som sikrer at også byggenæringen vil klare å sette seg i stand til å kunne rekruttere fra mer enn halve befolkningen - slik har det ikke vært frem til nå. Nå har man klart å sette temaet på dagsorden – og dette må man bygge videre på.

Skal vi klare å få flere kvinner til å søke seg inn mot bygg og anlegg må vi få til en kulturendring – og vi må få opp antallet slik at flere ser at en hverdag innen bygg og anlegg er noe man kan tenke seg – og at man ser dette er et sted hvor man trives og opplever en sunn kultur som bygger opp under mangfoldet.

Samtidig må vi huske på at situasjonen innen byggenæringen også har veldig mange positive sider med tanke på likestilling og mangfold. Innen administrasjon og ledersjiktet har tingene virkelig endret seg – og her ser vi store forbedringer fra år til år. Nå gjelder det å ta dette videre ut i organisasjonene og bygge videre på de gode initiativene og erfaringene – og de finnes det også mange av. Men man må ha et kontinuerlig fokus på mangfold om man skal få de ønskede resultater – og her har lederne et stor ansvar. Et ansvar ikke mange nok har tatt på alvor – det holder ikke med flotte seminar-taler – man må få reelle handlinger. Skal byggenæringen klare å sikre seg den nødvendige kompetansen i tiden fremover må man rett og slett klare å rekruttere fra hele befolkningen.