Skal kartlegge arbeidsinnvandrernes vilkår

Fellesforbundet frykter at de mange østeuropeiske sesongarbeiderne blir avspist med langt lavere lønn enn sine norske kolleger. Nå skal landbruksnæringen gås nærmere etter i sømmene.

En studie viser at 31 prosent av de norske bøndene mener at polske arbeidstakere fikk dårligere betalt enn norske i 2006. Bøndenes holdning er bekymringsverdig. Den går direkte på likhetsprinsippet. Hvis argumentasjonen er at kostnadsnivået i landet de kommer fra er lavere, er det misforstått u-hjelp, sier sekretær Arvid Eikeland i Fellesforbundets forhandlingsavdeling til Nationen. En erfaren sesongarbeider har krav på en minstelønn på 108 kroner i timen. Ifølge Eikeland spiser formidlingsfirmaer og norske stråmenn opp lønningen til arbeiderne. Det gjør at bonden må bryte med tariffen. Fellesforbundet har bevilget 15 millioner kroner til etterforskning av useriøsitet. Kartleggingen av arbeidsinnvandrernes arbeidsvilkår skal skje i fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. Torsdag lanserte Arbeidstilsynet en hjelpende hånd i form av en arbeidsportal for polakker, og fredag starter en telefontjeneste. Også arbeidstakere fra de baltiske landene skal få tilgang til en tilsvarende tjeneste.