Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Skal gjøre detaljerte data fra bygg tilgjengelige for forskning og innovasjon

Forsknings- og innovasjonsmiljøer over hele landet skal kunne benytte seg av e-infrastrukturen som skapes.

Sammen med 16 partnere er SINTEF i gang med et stort forskningsinfrastruktur-prosjekt innen datainnsamling og -analyser av bygningers energiforbruk og inneklima.

– Målet er å gi e-infrastruktur til nye, databaserte forskningsmuligheter og tjenester i både bygge- og energisektoren, heter det i en pressemelding fra SINTEF.

– Prosjektet vil også bidra til å utvikle bygningsmassens rolle i energisystemet framover, noe som er viktig for å nå klimamålene. Det skal også gi nyttig kunnskap for utvikling av smarte lavutslippsbyer, sier SINTEF-forsker og prosjektleder Amin Moazami i meldingen.

Målet er at prosjektet, som kalles Smart Building Hub (SBHUB), skal bidra til å koble sammen forskning innen smarte bygninger og energisystemer.

– For å få til dette skal detaljerte målinger med høy tidsoppløsning av elektrisitetsforbruk, varmeforbruk, lokal energiproduksjon, parametere for inneklima og andre byggdata organiseres og kobles sammen. Dette gjelder områdene digitalisering av energisystemer, energieffektivitet og energifleksibilitet for bygninger, digitale tvillinger, samt byggautomatisering og smarte kontroller, skriver SINTEF.

– Vi har allerede flere store dataleverandører, men vi vil gjerne ha flere tilknyttede partnere som kan levere data, sier Moazami.

– Personvern og datasikkerhet i henhold til norske og EU-regler (GDPR) har høyeste prioritet hos oss. Derfor vil NIRD (Nasjonal infrastruktur for forskningsdata) gi videre støtte til SBHUB, ved å tilby lagrings-, beregnings- og analysekapasitet, forteller han.

Forskningspartnere i prosjektet er: SINTEF AS, NTNU, SINTEF Energi AS, Institutt for energiteknikk og Smart Innovation Norway AS. I tillegg bidrar følgende aktører inn i prosjektet: Akershus Energi, Center Denmark, Drammen Eiendom KF, Elhub, Enova SF, Entro AS, FUSen, GK Norge AS, Höegh Eiendom, OBOS og Oslobygg KF.