Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Skal forske på metodebruk ved miljøvurdering av byggematerialer

Et internasjonalt konsortium med aktører som i stor grad er tilknyttet betong- og sementbransjen, starter forskning på metodebruk ved miljøvurdering av byggematerialer.