Fra venstre: forskningssjef Lone Ross (NIBIO), næringsminister Iselin Nybø (V) og prosjektleder Kristine Nore (OMTRE). Foto: Erling Fløistad
Fra venstre: forskningssjef Lone Ross (NIBIO), næringsminister Iselin Nybø (V) og prosjektleder Kristine Nore (OMTRE). Foto: Erling Fløistad

Skal etablere sirkulær verdikjede for tre

Prosjektet sirkTRE skal jobber for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri. Prosjektet finansieres gjennom ordningen Grønn plattform.

– I Norge er mengden returtre omtrent like stor som mengden tre som inngår i byggeprosjekter. Det meste av returtre flises opp til energigjenvinning. I sirkTRE skal skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenører, avfall- og gjenvinningsaktører, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan sørge for ombruk og gjenvinning av returtre, heter det i en pressemelding.

Målet til sirkTRE er å utnytte 250.000 kubikkmeter av Norges treavfall innen 2024, tilsvarende 100.000 tonn, og 1 million kubikkmeter innen 2030.

– SirkTRE vil bidra med et klimakutt på 0,5 millioner tonn CO2 årlig innen 2024, og to millioner tonn CO2 årlig innen 2030, skriver aktørene i meldingen. Det treårige prosjektet har et totalbudsjett på over 180 millioner kroner, der støtten fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA gjennom ordningen Grønn plattform utgjør over 105 millioner. SirkTRE har oppstart i januar 2022.

Prosjektet blir ledet av OMTRE, mens NIBIO leder forskningsdelen circWOOD.

– Over 30 bedrifter og industri bidrar med en betydelig egeninnsats for å utløse nødvendig forskning og innovasjon. Initiativtaker til prosjektet er Norwegian Wood Cluster (NWC), står det i meldingen.