Dagens kai mot nord skal erstattes av nybygg og anlegg mot sør skal forlenges. Foran deler av kaifronten skal det mudres og sprenges for å oppnå en hensiktsmessig dybde. Foto: NCC Infrastructure.

Sjøentreprenøren oppgraderer havneanlegg i Harstad

NCC-selskapet Sjøentreprenøren har inngått kontrakt med Harstad Havn om mudring og sprengning av havneanlegg i sentrum av byen.

Harstad Havn KF i Troms og Finnmark fylke oppgraderer sitt havneanlegg Larsneset i sentrum. Dagens kai mot nord skal erstattes av nybygg og anlegg mot sør skal forlenges. Foran deler av kaifronten skal det mudres og sprenges for å oppnå en hensiktsmessig dybde. Sjøentreprenøren AS skal utføre mudring- og sprengningsarbeider i prosjektet, og kontrakten har en verdi på cirka 19 millioner kroner, skriver NCC Infrastructure i en pressemelding.

- Jobben i havnen i Harstad er et oppdrag som passer Sjøentreprenøren svært godt, og av en type som vi har utført flere av den senere tid. Vi er nå kommet godt i gang og gleder oss til fortsettelsen, sier daglig leder Terje Pettersen i Sjøentreprenøren.

Arbeidene omfatter blant annet mudring av cirka 150 tonn forurensede løsmasser og sprenging av vel 3.600 kvadratmeter fjell i sjø. Sjøentreprenøren skal også grave opp rundt 6000 kubikk sprengstein og slepe og dumpe den utenfor Stangnes, opplyser NCC i meldingen.

Arbeidene startet opp medio januar 2021 og skal pågå fram til starten av mai. Byggherre Harstad Havn er representert ved Asplan Viak.