Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

SINTEF skal forske på bygningers energibruk og kvalitet på inneklima

Sammen med 16 partnere har SINTEF fått tildelt midler fra Forskningsrådet til et stort forskningsinfrastruktur-prosjekt innen datainnsamling og -analyser av bygningers energiforbruk og kvaliteten på inneklima.

– Dette er en lagseier med mange viktige aktører. Her skal vi bygge videre på forskning i ZEB-laboratoriet, pilotene blant annet i FME-sentrene ZEB, ZEN og CINELDI og flere EU-finansierte prosjekter, sier forskningsleder Øystein Fjellheim i en pressemelding.

De tildelte midlene skal gi infrastruktur til nye databaserte forskningsmuligheter og tjenester i både bygge- og energisektoren, skriver Forskningsrådet i sin tildeling. 

Prosjektet Smart Building Hub skal bidra til å koble sammen forskning innen energieffektive og fleksible bygninger og forskning på smarte energisystemer. For å få til dette skal detaljerte målinger med høy tidsoppløsning av elektrisitetsforbruk, varmeforbruk, lokal energiproduksjon, parametre for inneklima og andre byggdata organiseres og kobles sammen.

– Dette er første gang vi får midler til denne typen e- infrastruktur. Det vil uten tvil hjelpe oss løse en utfordring vi kommer opp i stadig oftere; tilgang på detaljerte og kvalitetssikrede data for bygg. Dette vil igjen kunne gi oss dypere innsikt i energibruk og inneklima i bygninger, sier Fjellheim i meldingen.

Dataene som samles inn vil bli systematisert per bygningskategori som for eksempel småhus, blokker, kontorbygg, skoler, hoteller og geografisk lokasjon.

Prosjektet er ett av i alt 22 prosjeker som har fått søtte fra Forskningsrådet. Målet er at de skal gi infrastruktur som forsknings- og innovasjonsmiljøer over hele landet kan benytte seg av.