Anne-Jorunn Enstad, sertifiseringsleder i SINTEF. Foto: SINTEF
Anne-Jorunn Enstad, sertifiseringsleder i SINTEF. Foto: SINTEF

SINTEF: Oppklaringer om produktsertifisering av stillasprodukter

SINTEF har i en artikkel på bygg.no informert om produsentforskriftens krav til sertifisering av stiger og stillas, samt at SINTEF som akkreditert sertifiseringsorgan tilbyr slik sertifisering. I et svar på bygg.no fremlegger Finn Grove Knutsen sine synspunkter på det han mener er svakheter i produsentforskriften.

Av

Anne-Jorunn Enstad, sertifiseringsleder i SINTEF

Produsentforskriften er utgitt av Arbeidstilsynet, ikke SINTEF. Vi tilbyr produktsertifisering i henhold til myndighetenes krav og pålegg. Synspunkter på produsentforskriften som kommer frem i kommentaren fra Finn Grove-Knutsen, bør rettes til Arbeidstilsynet, og vi oppfordrer Grove Knutsen til å kontakte Arbeidstilsynet for en dialog om dette.

Først vil vi si at kravene i produsentforskriften er et av mange ulike tiltak for god sikkerhet på norske byggeplasser og at SINTEF støtter det gode arbeidet som Arbeidstilsynet gjør.

Så ønsker vi å klargjøre noen punkter om sertifiseringsordningen.

Det finnes produktstandarder for mange ulike produkter, men disse er frivillige å følge med mindre de er regulert i en forskrift, kontrakt eller annen avtale. Kravene i produsentforskriften medfører at relevante standarder må følges. Hvis produsentforskriften fjernes, forsvinner dette kravet i Norge.

Det er positivt at Grove Knutsen og SINTEF er enig i at det er viktig at produktstandarder blir fulgt.

Det er også positivt at Grove Knutsen og SINTEF er enige om viktigheten av å sortere ut skadde stillasprodukter. Produsentforskriften stiller krav om kassasjonskriterier som er et av de viktige kravene i forskriften. SINTEF ser ikke at fjerning av produsentforskriften bidrar til økt praktisering av gode kassasjonskriterier i Norge.

Gode stillasprodukter og riktig montering er svært viktig for sikkerheten på byggeplassene. Produsentforskriften inneholder klare krav til monterings- og bruksanvisningen til stige- og stillasprodukter, blant annet informasjon om belastningsklasse. Monterings- og bruksveiledningen skal foreligge på norsk og følge produktet ved omsetning. Dette er et viktig bidrag til riktig montering og bruk av stillas.