<p>SINTEF arrangerte onsdag sitt første lynkurs om hvordan man fuktsikrer dørterskler ved balkonger og svalganger.</p>SINTEF har tatt med oss en fullskala terskelmodell til Bygg Reis Deg.Trond Bøhlerengen.

SINTEF holder lynkurs om fuktsikre dørterskler

SINTEF arrangerer lynkurs direkte fra standen sin hver dag under Bygg Reis Deg, blant annet for å lære byggebransjen hvordan de fuktsikrer dørterskler ved balkonger og svalganger.

- Det er veldig fint at SIINTEF er her, svarer på spørsmål fra bransjen og holder kurs som dette. Kursholderen holder faktisk foredrag over hele landet. Han er veldig dyktig, og interessant å høre på, sier Sølvi Gun Strømme, takstmann og lærer ved Sørlandet fagskole.

Hun var blant tilhørerne da SINTEF arrangerte sitt første lynkurs om hvordan man fuktsikrer dørterskler ved balkonger og svalganger.

- Jeg ville høre på lynkurset fordi jeg er opptatt av fukt og fuktproblematikk. Jeg har brukt hund for å finne skjulte fuktskader. De har stoppet ofte ved dører som er stilt ut her, så dette er en kjent problematikk sier Strømme.

Etterspurt

Kursene har en varighet på 10 til 15 minutter, og arrangeres klokken 12 og 16 hver dag under Bygg Reis Deg.

- Bransjen har lenge etterspurt fuktsikre løsninger for trinnfrie dørterskler på betongdekke. Byggforskserien viser nå flere nye løsninger, og vi har tatt med oss en fullskala terskelmodell til Bygg Reis Deg, sier Trond Bøhlerengen i SINTEF Byggforsk.

- Det blir gjort mange feil på dette området, men løsningene er der. I lynkursene vil vi ta en rask gjennomgang av noen av dem. Deltagerne trenger ikke melde seg på. Det er bare å komme en t

ur bort til oss, sier han til Byggeindustrien.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ny anvisning

I en pressemelding utdyper SINTEF at dører til balkonger og svalganger skal ha trinnfrie terskler i bygninger med krav om universell utforming.

- Vi har revidert anvisningene om svalganger og balkonger, og så behovet for en egen anvisning som tar for seg terskelløsningene. Overgangen mellom balkong- eller svalgangsdekket og ytterveggen er særlig utsatt for fuktinntrenging, og riktig prosjektering er derfor helt avgjørende, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus.

Prosjektering av balkonger, terrasser og svalganger involverer mange fag, og det er viktig å samkjøre krav og interesser tidlig i prosessen. Bæresystemet til balkong- eller svalgangsdekket har betydning for fuktsikringen av fasade og dørterskel.

I anvisningen Fuktsikre dørterskler til balkonger og svalganger med betongdekker vises prinsipper og løsninger for dørterskler til balkonger og svalganger i bygninger med betongdekker.

Vil spre informasjon

Bøhlerengen sier til Byggeindustrien at målet til SINTEF på Bygg Reis Deg er å synliggjøre seg.

– I tillegg til forskning er jobben vår å bistå byggenæringen med løsninger. Det er en av de viktige rollene våre. Her er vi tilgjengelige, slik at alle kan få informasjon fra oss, sier Bøhlerengen.

Han oppfordrer publikum på Bygg Reis Deg til å besøke standen deres og stille spørsmål om løsninger og detaljer, og om våre produktdokumentasjonsordninger.