Sikrer rekruttering til anleggsgartnerfaget

Anleggsgartnerbransjen på Vestlandet har slitt med for lav rekruttering. Nå tar bransjen selv grep, og sikrer framtidige lærlinger til faget gjennom en samfunnskontrakt med Stend vidaregåande skule i Bergen. (Bildekarusell)

For et drøyt år siden undertegnet kunnskapsminister Kristin Halvorsen og partene i arbeidslivet en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Målet er 20 prosent flere læreplasser innen utløpet av 2015.

Anleggsgartnerbransjen i vest trenger mellom 15 og 20 lærlinger årlig, og skoleverket har til tider hatt problemer med å levere dette antallet.

Nå tar bransjen ansvar. Denne uken undertegnet rektor Bjørn Lyngedal ved Stend vidaregåande skule og representanter for en rekke av Bergens anleggsgartnere en samfunnskontrakt som skal tilføre bransjen det nødvendige antallet lærlinger hvert år fra og med 2015. Med på tiltaket er også opplæringskontoret for anleggs- og bergfag, OKAB.

Svein Boasson, styreleder i Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører (NAML) forteller at lærlingebehovet er stort:

– NAML region vest organiserer store virksomheter som Bergen Bydrift og anleggsgartnermesterne Wikholm, Askeland og Svein Boasson. Sammen med andre store aktører som Magne Løvaas AS og kommunale etater og foretak sysselsetter vi rundt 400 fagarbeidere innen grønt og grått i bergensregionen. Med en voksende oppdragsmengde og en årlig avskalling ved oppnådd pensjonsalder trenger vi konstant påfyll.

Ordningen med samfunnskontrakt mener Boasson er svært godt egnet for anleggsgartnerfaget.

– Skolebenken er ikke nødvendigvis den rette inngangen til en framtid som anleggsgartner. Faget er utpreget praktisk anlagt, og gjennom samfunnskontrakten ser vi at vi nå kan tilby en alternativ utdanning som både har en teoretisk kjerne, masse spennende utendørs aktivitet og ikke minst – en sikret lærlingeplass når utdanningen er gjennomført. Dette bør ha appell hos mange, mener Larsen.

Rektor Bjørn Lyngedal har store forventninger til det utvidede samarbeidet med anleggsgartnerbransjen som samfunnskontrakten legger opp til.

– Vi har samarbeidet godt i en litt mindre skala i en årrekke, og har ikke vært borte i noen annen bransje som kan vise til en slik grad av seriøsitet og oppriktig iver på fagets vegne som anleggsgartnerne i Bergen. Skolepolitisk mener vi det er helt riktig med dette utdanningstilbudet, og vi både håper og tror at antallet lærlinger nå vil øke sterkt.

Arrangementet på Stend demonstrerte til fulle hva anleggsgartnerfaget kan innebefatte. Tuntreet ved Stend – en majestetisk blodbøk plantet av Marie Konow for 150 år siden – har fått påvist råteskader og måtte dermed felles. Dette ble gjort av trepleier Bjørnar Aasebø og Christer Andersen fra Bergen Trepleie AS i samarbeid med Stig Rismo fra Stend.

En stikling fra treet vil nå bli dyrket fram, og et nytt tre skal etter planen settes i jorden samme sted i forbindelse med skolens 150 års jubileum i 2016. På den måten vil historien leve videre ved Stend, selv om tuntreet måtte gi tapt for sykdom.