To ordførere som signerer for nytt stort samarbeidsprosjekt: Erik Unaas, Eidsberg og Ole Andre Myhrvold, Trøgstad. I bakgrunnen innsjøen Øyeren, der vannet skal hentes. Et vannkilde som er kåret som nest best i NM i vannkvalitet.

Signerte historisk VA-avtale

Det var en historisk avtale som ble signert av ordførerne i Eidsberg og Trøgstad kommuner, Erik Unaas og Ole Andrè Myhrvold, på Sandstangen mandag formiddag. De to kommunene nord i Østfold skal de neste årene samarbeide tett om både vann og avløp i framtiden.

Eidsberg skal hente enda mer og bedre vann fra Øyeren ved Sandstangen i Trøgstad, mens de på sin side etter hvert skal koble seg til Mysen renseanlegg.

- I løpet av noen år skal kommunene til sammen investere flere hundre millioner kroner, men dette skjer til selvkost – og vil sånn sett ikke påvirke de ordinære driftsbudsjettene. Prosessen – som startet opp våren 2010 – skyldes både behov for nye løsninger i framtiden fra Trøgstads side av avløpsrensing, men også Eidsbergs behov for betydelig mer økt vanntilførsel gjennom Norturas etablering av Norges største slakteri. Dessuten er det kommet nye krav om reservevannforsyning (der Askim også deltar i samarbeidet) og det er varslet nye pålegg til kommunene på renseforskrifter, heter det i en melding fra kommunene.

- Vi er glad vi er tidlig ute. Dette sikrer både kvalitet og sikkerhet for våre innbyggere og næringslivet, sier ordførerne Ole Andre Myhrvold og Erik Unaas, som begge gir ros til sine administrasjoner og til konsulentselskapet Norconsult AS for meget godt samarbeid.

Selv om de er to kommuner som jobber tett, bærer hver sine investeringskostnader. Likevel blir kostnadene lavere gjennom samarbeidet – og begge understreker at det i denne saken er jobbet sammen som de var en kommune.

Avtalen åpner også for å etablere en 10 km lang gang- og sykkelvei mellom Skjønhaug i Trøgstad og Momarken i Eidsberg, langs den ulykkesutsatte riksvei 22. Østfold fylkeskommune har vedtatt å gå inn med ekstraordinære midler til prosjekter der f.eks. VA-nett bygges ut sammen med gang- og sykkelveier.

Dette er den andre store avtalen som Trøgstad og Eidsberg utvikler sammen. I fjor gikk kommunene sammen om kommunedelplanen Monaryggen (Norges store grusrygg mellom Slitu og Momarken).

VA-avtalen skal gjelde fra 1.1.2016.