Selvaag Omsorg med best sykehjemsprosjekt

Selvaag Omsorg AS med sitt New Haven har vunnet prosjektkonkurransen om bygging av et felles sykehjem for 200 beboere for Asker og Røyken kommuner. Under forutsetning av at kommunestyrene bevilger nødvendige midler, starter administrasjonene kontrakts-forhandlinger om det nye sykehjemmet, som skal ligge på Bråset i Røyken kommune.

Prosjektkonkurransen om sykehjemmet ble utlyst 20. april i fjor. Av de tre prekvalifiserte totalentreprenørene Veidekke Eiendom AS / Profier AS, Selvaag Omsorg AS og AF Ragnar Evensen, gikk de to sistnevnte videre til andre runde. Ifølge styringsgruppen fra Asker og Røyken kommuner har både Selvaag Omsorg AS og AF Ragnar levert gode løsninger, og konkurransen har vært svært jevn. En samlet vurdering gikk likevel i favør av Selvaag Omsorg AS, som ble valgt enstemmig. I vedtaket heter det blant annet at tilbudet fra Selvaag Omsorg AS kommer noe bedre ut for kommunene, både estetisk, kvalitetsmessig og prismessig. Styringsgruppen har også lagt vekt på at Selvaag Omsorg AS tilbyr en samlet løsning der utleie og forvaltning av sykehjemmet skjer fra samme selskap. Dersom kommunestyrene sier ja til den forslåtte løsningen, kan bygging av det nye sykehjemmet starte i løpet av november i år med ferdigstillelse våren 2004. Sykehjemssaken skal opp i Asker og Røyken kommunestyrer i mai.