Olav H. Selvaag

Selvaag Bolig økte resultatet

Selvaag Bolig har driftsinntekter på 1,7 milliarder kroner hittil i år og varsler rekordmange overleverte boliger i fjerde kvartal. 

- Det har vært et godt år hittil, og resultatet i tredje kvartal er vesentlig bedre enn for samme kvartal i fjor. Vi er nå på linje med fjoråret både når det gjelder salg og resultater. Tredje kvartal isolert har relativt få overleveringer, men vi har guidet på at vi skal ferdigstille rekordmange boliger i fjerde kvartal. Dette betyr at verdiskapingen for året samlet vil bli svært god, sier fungerende administrerende direktør Olav H. Selvaag.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Selvaag Bolig 1.488 boliger netto under bygging med en samlet salgsverdi på 6,9 milliarder kroner. 74 prosent av disse var solgt ved utgangen av kvartalet.

­- Dette er boliger som skal overleveres i løpet av de tre neste årene. Vi har også tro på et stabilt og godt marked fremover som gir grunnlag for fortsatt vekst og gode resultater både på kort- og lang sikt, sier Selvaag.

 Fakta om tredje kvartal 2018 (2017):

* 1 488 boliger netto under bygging (1 582) med en samlet salgsverdi på 6 908 millioner (7 047)

* 74 prosent av boliger under bygging (78) solgt ved utgangen av kvartalet

* 96 prosent av boligene som ferdigstilles i 2018 er solgt.

* IFRS:** Driftsinntekter på NOK 473 millioner (379), EBITDA justert for finanskostnader NOK 85 millioner (45), tilsvarende en margin på 17,9 prosent (11,8)

* Resultat per aksje: NOK 0,61 (0,18)

* NGAAP:*** Driftsinntekter NOK 706 millioner (498). EBITDA på NOK 155 millioner (103). Det tilsvarer en margin på 21,9 prosent (20,7)

* Bruttosalget* var 201 boliger (207) med en salgsverdi på NOK 861 millioner (843)

* Nettosalget var 182 boliger (178) med en salgsverdi på NOK 771 millioner (684)

* 102 boliger netto igangsatt (77) og 126 boliger netto overlevert til kjøper (75)

  *Nettosalget inkluderer Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter. Bruttosalget inkluderer alle boliger i samarbeidsprosjekter.

**I henhold til IFRS inntektsføres boligene når de overleveres til kjøper. IFRS-resultatet nå er derfor primært fra boliger som i hovedsak er igangsatt for om lag to år siden.

*** NGAAP viser løpende avregning. Det vil si at resultatene tas ut løpende basert på fremdrift og salg i prosjektene. Dette viser den løpende verdiskapingen i selskapet.