Selskapene på Oslo Børs kutter ut norsk språk

Nær 40 prosent av selskapene på Oslo Børs holder seg til engelsk når de sender ut meldinger.

Av de 26 største og mest likvide selskapene på Oslo Børs, er det 14 som dropper norsk og holder seg til engelsk når de skriver børsmeldinger. Av alle aksjene notert på Børsen, holder nesten 40 prosent av selskapene seg til engelsk eller svensk, viser en gjennomgang som Dagens Næringsliv har gjort. Det er nye regler som ble innført ved årsskiftet, som har latt selskapene velge fritt om de vil bruke norsk, engelsk eller begge deler. Norsk kan også byttes ut med svensk eller dansk. Ved årsskiftet brukte om lag 25 prosent av selskapene engelsk. Plogprodusenten Kverneland er blant dem som nå kutter ut morsmålet. Kverneland har 96 prosent norske eiere. Vi er nødt til å kommunisere på engelsk, og for å spare de timene det tar med oversettelse, holder vi oss nå til engelsk i kvartalsrapporter og i børsmeldinger. Jeg antar at våre aksjonærer kan lese tall på engelsk, sier konsernsjef Ingvald Løyning. Han sier de eneste innvendingene mot overgangen til engelsk kan komme fra bønder og småaksjonærer. Direktør Sylfest Lomheim i Språkrådet mener at et norsk oppegående og samfunnsbevisst næringsliv bør ha en språkpolitikk. Han mener det er på sin plass å bruke engelsk når man må, og norsk når man kan.