SEEN Nordic åpner kontor i Bergen

Det Stange-baserte selskapet opplever en stor vekst og møter den økte etterspørselen med å åpne avdelingskontor i Bergen.

Siden obligatorisk energimerking ble innført sommeren 2010 har SEEN Nordic opplevd en kraftig vekst. SEEN har også bygget ut et nasjonalt apparat for energimerking som vil styrkes ytterligere med tilstedeværelsen i Bergen. Avdelingsleder på Bergenskontoret er Frode Gustavsen som også vil fungere som regional salgssjef.

Energimerking er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut yrkesbygg. Alle yrkesbygg over 1000 m2 skal til enhver tid være energimerket. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Næringsbygg skal energi- merkes av en ekspert som fyller myndighetenes kompetansekrav. Energiattesten er gyldig i 10 år og skal offentliggjøres i forbindelse med kjøp, salg eller utleie. Det er NVE som administrerer ordningen.