<p>Dronning Eufemias Gate, som åpnet for buss- og biltrafikk på søndag morgen, hviler på 40.000 meter med peler. </p><p></p>Dronning Eufemias gate har flere lyskryss.Trikkeskinnene er lagt mellom de to kjøreretningene for biltrafikk.Flere busser til og fra Oslo fikk nytt stoppested i Bjørvika.Den over 43 meter brede og 700 meter lange avenyen får en rik flora med trær fra hele verden.Arbeidene med trikkeskinnene pågår for fullt.Med åpningen av deler av Dronning Eufemias gate, er også de nye Barcode-byggene i Bjørvika blitt mer tilgjengelige for publikum.

Se, nå kjører bilene på 40.000 meter med peler

Deler av Dronning Eufemias Gate i Oslo åpnet for buss- og biltrafikk på søndag. Den nye hovedåren gjennom Bjørvika hviler på rundt 1.100 peler og cirka 25.000 kvadratmeter med betongplater.

Dronning Eufemias gate

Dronning Eufemias gate er en rundt 700 meter lang og 43 meter bred aveny mellom Prinsens gate og Bispegatarosjektet i Oslo.

Gaten omfatter 2 + 2 kjørefelt, to fortau, fire grøntrabatter med trær og toveis trikkespor.

Prosjektet omfatter også Kong Håkon 5.s gate, deler av Langkaigata, ombygging av deler av Nylandsveien bru, samt noen ombygginger i Prinsens gate og Strandgata.

– I all hovedsak så er Dronning Eufemias gate bygd som en bru med alle pelene og de store betongplatene som hviler på toppen. Det er langt ned til fjell, så totalt har det gått med 40.000 meter med peler i prosjektet, sier prosjektleder Frank Lindberg i Skanska til Byggeindustrien.

Byggherren Statens Vegvesen tildelte Skanska den andre etappen på E18-prosjektet i Bjørvika på sensommeren i august 2011.

Prosjektet utføres ifølge Skanskas nettsider som én entreprise og har en kontraktsverdi på rundt 585 millioner kroner ekslusiv mva.

Gatejobben til Skanska skal være ferdig 1. oktober, mens entreprenørens trikkearbeider skal være ferdig til jul.

– Jobben har gått som planlagt, og med åpningen av den første delen av Dronning Eufemias gate på søndag, er vi rute. 5. juni er den neste milepælen i prosjektet, og da er vi også klare til å åpne Nordengabrua for trafikk igjen, sier Lindeberg.

Selv om grunnforholdene i Bjørvika er svært krevende, mener Lindberg at oslotrafikken har bydd på større utfordringer i prosjektet.

– Vi har hatt svært mange faseplaner i prosjektet, og har flyttet på både rundkjøringer og bygg for å få gjort nødvendige arbeider. Det er ikke til å legge skjul på at det er krevende å drive en anleggsplass på den måten, sier han.

Statens vegvesen advarte før helgen om at folk i Oslo måtte belage seg på store køer i forbindelse med at den nye gaten åpnet fra Bispegata til P-hus Oslo S.

De oppfordret samtidig alle som skal til Oslo i morgen- og ettermiddagsrushet den kommende uka om i størst mulig grad å kjøre kollektivt mens de nye kjøremønstrene får satt seg.

Frank Lindeberg i Skanska tror gjenåpningen av Nordengabrua i juni, som har vært midlertidig stengt siden januar,  vil bedre trafikkflyten gjennom Bjørvika.

– Samtidig er det bestemt at flere av kryssene skal lysreguleres, så det blir spennende å se hva det vil si for trafikkflyten gjennom området i det lange løp, legger Lindberg til.