I år hadde SE-gruppen spesielt fokus på fallsikring, og halve dagen ble brukt på å trene på nedfiring og kameratredning utendørs i et fantastisk nordnorsk vintervær.

SE-gruppen samlet troppene til HMS-dag

SE-Gruppens ansatte fikk øve på fallsikring, nedfiring og kameratredning i klart nordnorsk vintervær.

Onsdag 6.november samlet SE-gruppen alle ansatte i Sortland Entreprenør og SE Byggservice i Markveien 18 på Sortland til HMS-dagen 2019.

Dagen etter, torsdag 7.november gikk turen til Stangnes i Harstad hvor de ansatte i Harstadbygg Entreprenør og Harstadbygg Bolig var samlet.

I alt var det cirka 100 stykker som deltok på arrangementene.

- Vårt motto i SE-gruppen er «folk er alt» og vi har stort fokus på helse, miljø og sikkerhet. Vi brenner for å være en tryggest mulig arbeidsplass. Derfor har vi tatt de ansatte ut av produksjon og viet hele dagen til HMS. Både prosjektledere, formenn og fagarbeidere var samlet for erfaringsutveksling og kompetanseheving, sier konsernets HR-sjef, Anne Reinsnes, i en pressemelding.

Fokus på fallsikring og kameratredning

I år hadde SE-gruppen spesielt fokus på fallsikring, og halve dagen ble brukt på å trene på nedfiring og kameratredning utendørs i et fantastisk nordnorsk vintervær.

- Kurset var praktisk rettet og skal gi våre medarbeidere bedre forutsetninger til å arbeide sikkert i høyden. Målet er at alle våre ansatte skal være i stand til å både sikre seg selv og kunne utføre redning av kolleger som har falt og som henger i fallsikringsutstyr, sier Anne Reinsnes.

Kurset ble holdt av Henning Olsen og Magnus Eriksen fra BE Consult i Harstad.
Faglig påfyll og kurs i avviksregistrering

Andre del av dagen ble tilbragt innendørs med ekstern foredragsholder Siw Schulz Gabrielsen fra Statens Vegvesen, som snakket om byggherrens rolle og perspektiv på HMS-arbeid i prosjekter.

SE-Gruppens egen Frida Ånstad snakket også om det å være verneombud, og hvorfor det er viktig å ha et fungerende verneombud i organisasjonen.

I tillegg holdt de respektive daglige lederne i entreprenørselskapene et kurs i avviksregistering og demonstrasjon av hvordan det gjøres i vår avviksregistrerings-app.