Illustrasjon: Norkart

Satser 100 millioner på digitalisering av kommuner

Norkart vil digitalisere byggesaksprosessen og samtidig sørge for at Norge får totaloversikt over offentlig og private vann- og avløpsledninger.

Sammen med Innovasjon Norge og flere samarbeidskommuner, skal de investere 100 millioner kroner i digitaliseringsprosjektet «Den digitale kommune 2019».

Målet er å lage digitale løsninger skal forenkle og effektivisere byggesaksbehandlingen i kommunene.

De skal også utvikle en digital løsning som gir oversikt over både private og offentlige vann- og avløpsnett i hele landet.

13 millioner fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har bevilget 13 millioner kroner til  prosjektet.

– Det er stort behov for digitalisering av offentlig sektor for å opprettholde et bærekraftig samfunn - og Innovasjon Norge ønsker å støtte prosjekter som bygger opp under digitalisering i kommunal sektor, og støtter derfor Norkarts digitaliseringsprosjekt "Den digitale kommune", sier Håkon Nyhus – seniorrådgiver IKT fra Innovasjon Norge i en pressemelding fra Norkart.

For lite kunnskap

Adm. direktør Bent Brugård i Norkart mener man i Norge har altfor lite kunnskap om vann- og avløpsnettet. 

– Særlig når det gjelder sammenhengene mellom kommunale og private anlegg. Klimaendringene vi er inne i har gitt oss betydelig større problemer med flom og overvann. Dette har ført til et høyt antall tilfeller av infisert drikkevann bare det siste året i Norge. Norkart skal nå utvikle nye løsninger som gir full oversikt over private og offentlige vann- og avløpsledninger. I tillegg vil det bli utviklet nye tilsynsløsninger. Dette kan i stor grad hindre forurensningen av drikkevann som vi økende grad opplever i dag, sier Brugård. 

De nye løsningene åpner også opp for selvbetjening.

- Det vil gi enkel tilgang til oversiktlig informasjon og forenkler alt som har med byggesaksbehandling og vann- og avløp å gjøre, ifølge Brugård.

Arbeidet med prosjektet skal være ferdig i 2019.