Anette Bakker, juridisk sjefsrådgiver hos Arkitektbedriftene og Morten Gran, juridisk rådgiver for RIF har begge vært sterkt delaktige i utviklingen av samspillsveilederen og stod for det faglige programmet på tirsdagens frokostmøte.

Samspillsveileder trakk fullt hus

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Arkitektbedriftene i Norge (AiN) holdt tirsdag et fullsatt frokostmøte om den nye samspillsveilederen som ble lansert på tampen av fjoråret.

Målgruppen for frokostmøtet var offentlige og private byggherrer, entreprenører, prosjektleder- og rådgiverfirmaer, og andre som bistår byggherrer ved valg av gjennomføringsmodeller, ifølge en pressemelding fra RIF.

Siden det ikke finnes en norsk standardkontrakt for fullverdige samspillsavtaler innen bygg og anlegg, har RIF og Arkitektbedriftene laget nye kontraktsmaler for samspill - som er vedlagt den nye veilederen. Det er laget maler både for flerpartskontrakter - også kjent som IPD Integrated project delivery - og for byggherrestyrt samspill. Dette er kontraktsformer som er under utprøving i Norge, både på bygg og samferdsel, og som er mye brukt i andre land.

Med veilederen ønsker Rådgivende Ingeniørers Forening og Arkitektbedriftene i Norge å gi sitt bidrag til utviklingen av de nye samarbeidsformene der gjensidig samarbeid for balansert måloppnåelse er målet. I frokostmøtet gjennomgikk man veilederen og kontraktsmalene og diskuterte ulike erfaringer med ulike samspillsvarianter.

- Samspillskontrakter kan redusere risiko, tidsbruk og kostnader, samt frigjøre innovasjon og kreativitet i både utviklingsfasen og under gjennomføring. Med en ny veileder for samspillskontrakter håper både vi i Arkitektbedriftene og RIF å få fart på den nye modellen, som særlig har hatt suksess i store infrastrukturprosjekter i USA og Finland, sier Egil Skavang, administrerende direktør i AiN.

Liv Kari Skudal Hansteen som er administrerende direktør i RIF var svært fornøyd med både presentasjonene og oppmøtet i dag:

- Det er positivt at så mange fra hele næringen viser interesse for Samspillsveilederen. Vi ønsker å finne fram til en bransjestandard, og denne veilederen ser vi på som en god start på dette arbeidet. Det har vært et fruktbart samarbeid mellom Rådgivende Ingeniørers Forening og Arkitektbedriftene i Norge og dette er et godt grunnlag vi kan bygge videre på.

Samspillsveilederen, som er gratis, kan lastes ned på nettsidene til RIF eller AiN.