F.v: konferansier Jan Erik Wold, adm. dir i Eiendom Norge, Christian Dreyer, adm. dir i Protector Forsikring, Merete C. Bernau, adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, juridisk direktør i Forbrukerrådet, Cecilie A. Oftedahl, adm. dir i Huseiernes Landsforbund, Morten A. Meyer, Siri G. Staalesen fra Arbeiderpartiet og Hans K. Volstad fra Venstre

Samlet eiendomsbransjen til debatt

En mer samlet boligbransje kan bidra til en tryggere prosess for alle involverte i en bolighandel. Det var tema da deler av bolig- og eiendomsbransjen møttes til frokostmøte onsdag.

I regi av Boligmappa møttes flere aktører i bolig- og eiendomsbransjen til diskusjon om hvordan en samlet bransje kan skape en tilrettelegge for en tryggere bolighandel.
- Formålet med arrangementet var å diskutere hvordan vi sammen kan skape en tryggere og mer transparent bolighandel for boligeiere og -kjøpere, og bransjen. At så mange var tilstede sier noe om viktigheten av å belyse dette temaet, sier markedssjef i Boligmappa, Eirik Vigeland i en pressemelding.Nærmere 150 personer i bolig- og eiendomsbransjen deltok på frokostmøtet som ble avholdt i Oslo. 

En stor del av frokostmøtet var en debatt mellom adm. dir i Eiendom Norge, Christian V. Dreyer, adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, Morten A. Meyer, adm. dir i Protector forsikring, Merete C. Bernau og juridisk direktør i Forbrukerrådet, Cecilie A. Oftedahl. Partene diskuterte avhendingsloven. Her ble særlig vesentlighetskravet trukket frem. Avhendingsloven regulerer dine rettigheter og plikter når du kjøper bolig.

- Avhendingsloven, slik den er i dag, tilrettelegger for konflikt og høyt tvistenivå mellom kjøper og selger. Det er for lite fokus på god teknisk dokumentasjon. Og med dagens ordning er det heller ikke lett å få kompensasjon hvis man har kjøpt katta i sekken, sier Vigeland. 

- De fleste er enig om at det eksisterende lovverket ikke er godt nok. Men, bransjeaktørene har forskjellige tanker om hvordan dette bør løses, sier han.