Generalsekretær Tone Nakstad i NFF.Leif Gunleifsen, OKAB, Opplæringskontoret for byggfagene i Agder, Hilde Waage EBA Agder, Øyvind Johnsen, EBA Byggopp Agder og Dag Rekdal, Opplæringskontoret for bilfagene i Agder.Roger Nyborg fra Mesterbrevnemnda.

Samlet 330 skolerådgivere i Arendal

I forrige uke var 330 rådgivere fra landets skoler til stede for å få input rundt rekrutteringsarbeidet – og flere aktører fra byggenæringen var til stede på den store samlingen.

Vel en måned etter Arendalsuka, var Arendal atter en gang i begivenhetenes sentrum, - i alle fall for 330 rådgivere.

Rådgiverforum samler yrkesveiledere fra ungdomsskoler og alle typer videregående skoler. Deltakerne kom fra Svalbard i nord til Lista i sør og programmet gikk over tre dager.

Til stede var blant annet kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og Esben Esther Pirelli Benestad om kjønnsmestring. Temaer som kom opp var blant annet politiets rolle i arbeid med ungdom, hvordan få flere menn i sykepleien og flere jenter i teknologitunge yrker samt ulike innslag om det å være veileder for ungdom.

I tillegg til foredrag fra scenen var det også avsatt tid til å besøke 25 utstillere, og også her er det et forholdsvis stort spenn fra ulike skoler, ulike forum for veiledere og interesseorganisasjoner. På samme rekke med utstillere kunne du møte Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF), EBA/BNL, Eyde-klyngen og mesterbrevnemda for å nevne noen.

– De som jobber med veiledning og rådgiving i skolen, har naturligvis ikke kjennskap til alle mulige yrker og utdanninger. Det er derfor viktig for oss å åpne øynene for yrker de ikke nødvendigvis kjenner så godt fra før, sier generalsekretær Tone Nakstad i NFF.